Σελίδες

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αρ. Πρωτ. : 2480 Αθήνα : 19-07-2011
Τα χειρότερα ήρθαν γρήγορα..

Συνάδελφοι


Πριν στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσή μας για τα νέα τσεκουρώματα στο πενιχρό μας εισόδημα που επιβλήθηκαν από την Τρο ι κανή Δυναστεία και τους Διαχειριστές της Κρίσης με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» μια νέα επίθεση ξεδιπλώνεται με ένα νέο νομοσχέδιο – επιδρομή που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο : «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

1.Από την πρώτη κιόλας ανάγνωση των διατάξεων του, εντοπίσαμε την νέα πρόθεση για «κούρεμα των Αποδοχών μας» αφού στη σελίδα 32 της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου αναφέρεται:
«Επί του άρθρου 22
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κρίνεται αναγκαία η μείωση των επιδομάτων που λειτουργούν ως κίνητρο απόδοσης, ή ταχύτερης διεκπεραίωσης ή ειδικής απασχόλησης του έργου των δημοσίων υπαλλήλων, στα πλαίσια αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης και αποσυμπίεσης του μισθολογικού κόστους…»
Η παραπάνω διατύπωση που περιλαμβάνει και το δικό μας συνώνυμο επίδομα «της ειδικής Απασχόλησης»,
Και για να μην μείνει καμιά αμφιβολία, δύο μέρες αργότερα, στο καλά πληροφορημένο «Έθνος» της 16-7-2011, εμφανίζεται και το σχετικό δημοσίευμα που αναφέρει:
«Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών το ποσοστό της μείωσης θα φθάσει το 50%.Το επίδομα ειδικής απασχόλησης των στρατιωτικών ξεκινά από τα 162,73 και φθάνει τα 375,65 ευρώ τον μήνα ανάλογα με τον βαθμό. Μετά το ψαλίδισμα θα περιοριστεί μεταξύ 81,37 και 187,83 ευρώ.»2.Στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου, ανευρίσκεται και ένα δεύτερο νέο χαράτσι. Πρόκειται για την εφαρμογή της ρύθμισης του «Εφαρμοστικού Νόμου» με την οποία μας επιβλήθηκε κεφαλική εισφορά 3%, κάθε μήνα, επί των αποδοχών μας υπέρ «ανέργων και σωτηρίας του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Η διαφορά όμως είναι ότι τώρα επιβάλλεται αναδρομικά από 1-1-2011 και μάλιστα ότι αυτά θα κατανεμηθούν ισόποσα και θα συνεισπραχθούν με τις εισφορές των επομένων μηνών από τον Αύγουστο του 2011.
Με αυτή τη ρυθμισούλα δηλαδή, από τον Αύγουστο αντί για 3% επί των αποδοχών μας, έως και τον Δεκέμβριο θα μας παρακρατείται 7,2% ως επιπλέον τροφή στο τέρας του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.

3.Μαζί με τα παραπάνω στο νομοσχέδιο ήρθε και μια ασφαλιστική-συνταξιοδοτική ρύθμιση, που κατεδαφίζει ένα από τα λιγοστά καλά που είχε επιφέρει η τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν.3865/2010. Επαναφέρει την υποχρεωτική ασφάλιση των συναδέλφων πτυχιούχων(μηχανικών-ιατρών) στα Ταμεία των ιδιοτήτων τους και ‘όχι στο Δημόσιο, ανατρέποντας μέσα σε λίγους μήνες την απόφαση της αυτής Κυβέρνησης, που είχε δικαιώσει ένα χρόνιο αίτημά τους για υποχρεωτική ασφάλιση στο Δημόσιο.

Συνάδελφοι

Το αδιέξοδο του Μνημονίου και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης είναι πασιφανές.
Τα ληστρικά μέτρα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο, χωρίς καμία προοπτική.
Η επίθεση πλέον δεν είναι «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ» . Είναι ολομέτωπη και οριζόντια.

«Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ»