Σελίδες

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλεια

Αρ. Πρωτ.:2499 Αθήνα: 25-08-2011

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο Στ.Στεφανίδη

Κύριε…Αρχηγέ
Το πυροσβεστικό προσωπικό όπως κάθε χρόνο δίνει τον καλύτερο εαυτό του στην μάχη με τις δασικές πυρκαγιές, στην προσπάθεια διάσωσης του εναπομείναντα δασικού πλούτου.
Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε εξοντωτική, απλήρωτη υπερεργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, υπό το βάρος σημαντικότατων ελλείψεων σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.
Σήμερα που η μάχη συνεχίζεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες και έχοντας ήδη θρηνήσει δύο θύματα στην εκτέλεση του καθήκοντος, έχει τεθεί σε εφαρμογή, το ισχυρότερο μέτρο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, η «Γενική Επιφυλακή».

Πέραν της εξέτασης νομιμότητας αυτού του μέτρου, προέχει η ασφάλεια των εργαζομένων.

Κύριε Αρχηγέ, αυτήν την κρίσιμη ώρα επιμεληθείτε προσωπικά, την ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων αλλά και την ασφαλή εργασία του πυροσβεστικού προσωπικού.