Σελίδες

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΑΜΝΟΙ ΤΕΛΟΣ…


Αρ. Πρωτ.

:

2508


Αθήνα

:

30-9-2011

ΠΡΟΣ:Μέλη ΕΑΠΣ

ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε.-Πολιτικά κόμματα

To Δ.Σ. της Ένωσής μας, στα πλαίσια της δράσης της, μεταξύ των άλλων αποφάσισε να διερευνήσει τη «νομιμότητα» της έκδοσης, εφαρμογής και σκοπιμότητας της τελευταίας «πρωτοφανούς» απόφασης κήρυξης πολυήμερης γενικής επιφυλακής σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό σε όλη τη χώρα, με την υπ αριθ. 985 Φ702.18 από 24-08-2011 απόφαση ΑΠΣ για «Έναρξη Γενικής επιφυλακής» και την υπ. αριθ. 1004 Φ 702.18/27-08-2011 όμοια της, για «Άρση Γενικής Επιφυλακής».

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους μέλη της ΕΑΠΣ να μας αποστείλουν email από κάθε υπηρεσία με τον επιπρόσθετο χρόνο απασχόλησης τους, κατά την διάρκεια της γενικής επιφυλακής ( από 25-08-2011 Ω:07:00 μέχρι και 28-08-2011 και Ω:07:30), προκειμένου να διεκδικήσουμε δικαστικά την αποζημίωση του, αλλά και την απόδοση ευθυνών για αυτήν την διοικητική πράξη η οποία δημιούργησε ιδιαιτέρως επιβαρυντικές εργασιακές συνθήκες σε όσους την υπέστησαν.

Ειδικότερα οι συνθήκες εργασίας που επιβληθήκαν στο πυροσβεστικό προσωπικό, χαρακτηρίζονται από εκβιαζόμενη απλήρωτη υπερεργασία, απάνθρωπα και εξοντωτικά ωράρια, απουσία συνθηκών και όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, σαθρό, αναχρονιστικό και αυταρχικό εσωτερικό διοικητικό καθεστώς και αφόρητη εργασιακή πίεση.

Το ωράριο εργασίας του Πυρ/κού Προσωπικού προβλέπεται απ΄ το άρθρο23 παρ.2, το αρθρ. 19 παρ.1του Π.Δ.210/92 και την υπ. αριθ. 3302οικ. Φ105.6/18-01-2010 Απόφαση ΑΠΣ.

Η επιφυλακή καθορίζεται απ΄ το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/1992 καθώς και με τις υπάρχουσες ισχύουσες διαταγές για την επιφυλακή του Πυρ/κού προσωπικού (α.π.20185Φ 105.1/4-06-1999 και α.π. 25566Φ 105.6/25-05-2001) και την σύνδεση αυτών με την έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (Υ.Α. 17961Φ109.1 /4-6-1998 και α.π. 18041 Φ 702.15/23-04-1999) σε συνδυασμό με το «νόμιμο» του Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών στο μέρος των εργασιακών υποχρεώσεων που επιβάλλει στο πυροσβεστικό προσωπικό και ειδικότερα στους Αξιωματικούς, σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.