Σελίδες

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Η ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΚΑΜΑΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ21-11-2011

Συνάδελφοι

Με τον τελευταίο μνημονιακό Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκε το νέο Μισθολόγιο και βαθμολόγιο για τους Υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα.
Παρότι ο κλάδος μας εξαιρέθηκε ρητά από το πεδίο εφαρμογής του, ορισμένες διατάξιες του έχουν εφαρμογή και στις αποδοχές των ενστόλων. Συγκεκριμένα:

Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
Από την 1-11-2011 ισχύει η νέα μηνιαία οικογενειακή παροχή για τον υπάλληλο με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον ως ακολούθως:
Το τσεκούρωμα έρχεται καθόσον:
η οικογενειακή παροχή δεν καταβάλλεται
● στους έγγαμους οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει παιδιά
● όταν τα τέκνα τους έχουν ενηλικιωθεί ή περαιώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. Για να συνεχίσει να καταβάλλεται η παροχή στα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να συνεχίζουν την φοίτηση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέχρι την συμπλήρωση του 19ου έτους ηλικίας τους.
β) Να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες Σχολές ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια ή ιδιωτικά. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια καταβολής είναι περιορισμένη και συναρτάται από τον χρόνο κανονικής φοίτησης και σε καμία περίπτωση μετά την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης σε ανώτερες – ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. με την στρατιωτική θητεία, η καταβολή της οικογενειακής παροχής δεν διακόπτεται.
γ) Να έχουν αναπηρία (σωματική ή πνευματική) σε ποσοστό άνω του 50% στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επ' αορίστου ανεξάρτητα αν στην οικογένεια χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Οργανισμό όπως Πρόνοια, κ.λ.π.

● Σε περίπτωση ενηλικίωσης του πρώτου τέκνου ή διακοπής για οποιοδήποτε άλλο λόγο της παροχής σ' αυτό, το δεύτερο τέκνο λαμβάνει την θέση του πρώτου και το ίδιο ισχύει και για την θέση των λοιπών τέκνων.

Β) ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ

Καθιερώθηκε η χορήγηση επιδόματος εορτών – αδείας συνολικού ύψους 1000 € ως εξής:
α) επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 € που καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου
β) επίδομα Πάσχα ύψους 250 € που καταβάλλεται δέκα (10) ημέρες πριν το Πάσχα
γ) επίδομα άδειας ύψους 250 € που καταβάλλεται την 1 Ιουλίου εκάστου έτους.
Επισημαίνεται όμως:
α) Τα ανωτέρω ποσά υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
β) Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανόμενων και των επιδομάτων (εορτών – άδειας) δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογισμένες σε δωδεκάμηνα βάση το ποσό των 3.000 € μεικτά.

Παράδειγμα
Συνάδελφος που λαμβάνει συνολικά πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανόμενων και των προαναφερόμενων ποσών των επιδομάτων εορτών, αδείας 3.033 € μεικτά (αποδοχές 2.950 χ 12 μήνες + 1000 € επιδόματα=36.400 € δια 12 μήνες ίσον 3.033 € μηνιαίως) θα του αφαιρεθεί το ποσό των 400 € που υπερβαίνει τις ετήσιες μεικτές αποδοχές, από τα επιδόματα εορτών και θα λάβει τελικά το ποσό των 600 € μεικτά (300 € τα Χριστούγεννα, 150 € το Πάσχα, 150 € το επίδομα αδείας).

Γ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ
Με τις διατάξεις του αρ. 38 εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης (αύξηση χρονοεπιδόματος – μισθολογικές προαγωγές) χωρίς να προσδιορίζεται και το χρονικό πλαίσιο ισχύος.

Δ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Φοροπαγίδες κρύβουν τα ψιλά γράμματα των τελικών ρυθμίσεων του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, που ψηφίστηκε από τη Βουλή.Οι κρυφές επιβαρύνσεις έχουν να κάνουν με τα τεκμήρια, τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, τις περικοπές και τις προϋποθέσεις για τις φοροαπαλλαγές.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ


Tου Ταμία του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Ιωάννη Σταμούλη

Ήταν εκείνες τις ημέρες του Νοέμβρη του 73 στο κέντρο τούτης της μικρής χώρας, που η ιστορία της είναι γεμάτη από τυράννους, αλλά και εραστές της ελευθερίας, από σφετεριστές της λαικής έκφρασης αλλά και από φλογερούς αγωνιστές της λαοκρατίας.

Ήταν εκείνες οι ημέρες του Νοέμβρη του 73, που τα πιό ζωντανά κομμάτια της νεολαίας τούτου του λαού, τέθηκαν στην πρωτοπορία ενός μαζικού ξεσπάσματος που μετουσίωνε εκείνη την στιγμή τη βούληση να μπεί ένα τέρμα στην επτάχρονη πολιτειακή εκτροπή που πλήγωνε τα σωθικά της μήτρας που γέννησε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ως πολίτευμα στον πλανήτη.

Η κατάληψη του Πολυτεχνείου, η λαική συσπείρωση γύρω από αυτό και η μετατροπή σε δυναμική αντιχουντική εξέγερση, επίδρασε καταλυτικά στην πτώση της δικτακτορίας και στην εκδίωξη των πραξικοπιματιών, ενώ παράλληλα άνοιξε το δρόμο γιά το άνοιγμα μιας νέας πολιτειακής και πολιτικής σελίδας στη χώρα με τη μορφή μιας σύγχρονης "μεταπολιτευτικής δημοκρατίας".
Από τότε η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποτελεί ένα σύμβολο- υπόμνηση, της αστείρευτης δυνατότητας των πολιτών να απαντούν μαζικά και δυναμικά όταν το πολίτευμα εκτρέπεται από τη δημοκρατική νομιμότητα και όταν οι πολιτικοί άρχοντες χάνουν την λαϊκή αποδοχή.
Σήμερα η υπόμνηση της επετείου του Πολυτεχνείου, αποτελεί ισχυρό αφυπνιστικό παράγοντα πολιτικής δράσης στα σύγχρονα πέτρινα μνημονικά χρόνια που βιώνουμε.
Οι δημοκρατικές κατακτήσεις τεσσάρων σχεδόν δεκαετιών βρίσκονται εν κινδύνω.
Η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλει πλέον οι κυβερνητικές πολιτικές να αποφασίζονται από το Δ.Ν.Τ. τις τράπεζες και την ευρωπαική μεγαλοκαπιταλιστική τάξη. Πολιτικές που μέρα με τη μέρα φτωχοποιούν τους Έλληνες Πολίτες, ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο αλλά το κυριότερο αφαιμάζουν πλέον και τις πολιτικές ελευθερίες, νοθεύοντας ακόμα και την λαική ετυμηγορία της επιλογής κυβερνήσεως και πρωθυπουργού.

Σήμερα τούτες τις μέρες του Νοέμβρη του 2011, οι πολίτες τούτης της μικρής και περήφανης χώρας βρίσκονται υπό τον ζυγό των αδηφάγων δανειστών, των δημιουργών της κρίσης και των ευρωϋποτελών διαχειριστών της. Τα νέα "τανκ" είναι οι απειλές για την πτώχευση, την δήθεν έξοδο από την ευροζώνη, την δήθεν επιστροφή στη δραχμή.
Η μνημονιακή πολιτική δένει χειροπόδαρα τους Έλληνες πολίτες, μετατρέπει την πολιτική σε εκτελεστικό όργανο των τροϊκανών και την Ελλάδα μας στο πειραματόζωο - καρπαζοεισπράκτορα των οικονομικών Διευθυντηρίων των απάνθρωπων αγορών.

Μόνη απάντηση του λαού μας αποτελεί η ώριμη συνειδητοποιημένη και μαζική πολιτική αντίδραση σε ότι επιβουλεύεται τα βασικά χαρακτηριστικά του κράτους μας: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ


"Το μέλλον δε θα ρθεί
από μονάχο του έτσι νετο-σκετο
αν δεν πάρουμε μέτρα κι εμείς.
Πόλεμος δεν είναι μόνο όπως θαρρείς εσύ
να λες ναι - ναι στα μέτωπα με βολές πολυβόλου
της φαμίλιας του σπιτικού η επίθεση
για μας μικρότερη απειλή δεν είναι.
Γιάννης Ρίτσος

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Με την Πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας κυρία Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, συναντήθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζομένων στα Σ.Α. στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να της εκθέσουν τις θέσεις και τα αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο μέσα στις συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης της Χώρας μας, αγωνίζεται να εξασφαλίσει τα αυτονόητα για την εύρυθμη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και την θωράκιση των ενστόλων από τους κινδύνους που διατρέχουν σε καθημερινή βάση.
Η κα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ διαβεβαίωσε ότι τάσσεται αλληλέγγυα στην επίλυση των προβλημάτων των ενστόλων, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον αγώνα μας και δήλωσε ότι γνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουμε. Τόνισε δε ότι το τρίπτυχο, υγεία-παιδεία-ασφάλεια, πρέπει να είναι πάντα στις πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας διότι πρόκειται για κοινωνικά αγαθά που πρέπει να διασφαλίζονται από το Κράτος και να παρέχονται σε όλους τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι όταν δεν υπάρχει ασφάλεια σε μια Χώρα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάπτυξη.
Τέλος, ζήτησε από τις Ομοσπονδίες τις προτάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι το μισθολόγιο, τα πενθήμερα, τα εκτός έδρας κλπ, προκειμένου να έχει σαφή εικόνα και να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα αιτήματά των ενστόλων στο Κοινοβούλιο.
Στη συνάντηση, την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. της Αναστάσιος Μανιάτης.
Στις 10 Νοεμβρίου στα πλαίσια της ίδιας ενημερωτικής δράσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος « Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών», βουλευτή κ. Γιάννη ΔΗΜΑΡΑ.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών, αναλύθηκαν τα αιτήματά, όπως καταγράφονται στο Ψήφισμα Διαμαρτυρίας της τελευταίας πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας και τονίστηκε ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας μας για να μην πλήξει ανεπανόρθωτα η οικονομική κρίση τα Σώματα, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Ο κ. ΔΗΜΑΡΑΣ αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των εργασιακών μας χώρων, την αποστολή των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και το ρόλο συνδικαλιστικού τους κινήματος, τόνισε ότι είναι αλληλέγγυος στον αγώνα μας.

Ημέρα μνήμης πεσόντων ΠυροσβεστώνΤο Πυροσβεστικό Σώμα τίμησε το Σαββάτο 12 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του 199 - Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., στο Χαλάνδρι, τους συναδέλφους που δώσαν τη ζωή τους, θυσία στο βωμό του καθήκοντος.

Μπροστά στο Ηρώο του Π.Σ. η πυροσβεστική ηγεσία, οι εκπρόσωποι των σωματείων του πυροσβεστικού προσωπικού,εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης, ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης ως Εκπρόσωπος της Ν.Δ., ο Δήμαρχος Χαλανδρίου κ. Γεώργιος Κουράσης, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέστησαν στη επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσαν στέφανο τιμής.


Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών» και ο συμβολισμός της έλεκεται από την ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, του Δόκιμου πυροσβέστη Β΄ τάξεως Κων/νου Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1942, κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη.

Η καθιέρωση του συγκεκριμένου εορτασμού, αποτέλεσε πρόταση της ΕΑΠΣ, την οποία στην τελετή εκπροσώπησε ο Γεν.Γραμματέας του Δ.Σ. Γεωργ.Βιντζηλαίος