Σελίδες

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Η πρότασή μας για το νέο μισθολόγιο


Αρ. Πρωτ.:2534

Αθήνα:12-11-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι
Οι μειώσεις στο εισόδημα την διετία που πέρασε έχουν οδηγήσει όλους τους εργαζόμενους στα όρια της φτώχιας.Το ενιαίο μισθολόγιο που επεβλήθη με τον Ν4024/2011 έφερε αλλαγές στον τρόπο αμοιβής τω εργαζομένων του δημοσίου. Στην βάση όμως αυτού του μισθολογίου διαπιστώνουμε ότι ο ένστολος εργαζόμενος αμείβεται λιγότερο απ΄τον αντίστοιχο του Δημοσίου.
Ειδικότερα ο βασικός μισθός για νεοδιόριστο ΔΕ στο δημόσιο ανέρχεται στα 858 ευρώ όταν ο βασικός μισθός του Πυροσβέστη- Αστυνομικού και Λιμενικού είναι 683 ευρώ, ο βασικός μισθός για νεοδιόριστο ΠΕ ανέρχεται στα 1092 ευρώ με το νέο ενιαίο μισθολόγιο όταν ο βασικός μισθός του Ανθυποπυραγού και των αντιστοίχων των ΣΑ αλλά και των Ενόπλων δυνάμεων είναι 899 ευρώ και ο ένστολος έχει επιπλέον τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας.
Με δεδομένα τα στοιχεία του Προϋπολογισμού του ΠΣ για το 2012 για το μισθολογικό κόστος και την πρόταση μείωσης απ΄το ΓΛΚ ανά μείζονα κατηγορία, διαμορφώσαμε πρόταση η οποία έχει ως βασικό γνώμονα την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την διασφάλιση του εισοδήματος μας αλλά και της προοπτικής των αυριανών πολιτών των παιδιών μας δηλαδή.

Η πρόταση βασίζεται σχεδόν στις ίδιες αρχές με το νέο μισθολόγιο: α) στην αρχή της δημοσιονομικής προσαρμογής, η τήρηση της οποίας έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για την οικονομική και πολιτική επιβίωση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, β) στην αρχή της εύρυθμης λειτουργίας της διοίκησης που συναρτάται ευθέως με την ιεραρχική διαβάθμιση των επιπέδων ευθύνης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, γ) στην αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας αλλά και της κομματικής ουδετερότητας, που κατοχυρώνονται με τη σύνδεση της βαθμολογικής ιεραρχίας αλλά και μισθολογικής εξέλιξης, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που μετράται, για κάθε στέλεχος με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το διαβαθμισμένο προσωπικό επίπεδο ευθύνης, καθώς και τις ειδικές συνθήκες εργασίας, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας ή φορέα, στον οποίο ανήκει και δ) στην αρχή της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η πρόταση διασφαλίζει τα παραπάνω και συμπεριλαμβάνει:1.Ενσωμάτωση μέρους των επιδομάτων στο βασικό μισθό.2.Αλλαγή και δικαιότερη εξέλιξη των συντελεστών που συγκροτούν τους βασικούς μισθούς και έναρξη της κλίμακας από τον βαθμό του Πυροσβέστη με αναλογία 1 προς 2.90.3.Διατήρηση του χρονοεπιδόματος με σταδιακή προσαρμογή στις διατάξεις του 3865/2010, 60% με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 και των μισθολογικών προαγωγών. 4. Θέσπιση δύο επιδομάτων, του "Επικινδύνου ", με ποσό ίδιο γιά όλους (150 ευρώ) και του "Ευθύνης - Διοίκησης" ανάλογα με το κατεχόμενο βαθμό.5.Διατήρηση των ειδικών κλαδικών επιδομάτων, που χορηγούνται για ειδικές δράσεις (ΕΜΑΚ, πτητικό, πληροφορικής, τυπογραφείου κ.λ.π.)6.Ειδικά γιά το πυροσβεστικό προσωπικό, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικό επίδομα ή αποζημίωση που να αντισταθμίζει το μέχρι σήμερα χορηγούμενο δασικό επίδομα και να αποζημιώνει την σταθερή πλέον υπερεργασία του κατά την θερινή αντιπυρική περίοδο.
7. Χορήγηση των επιδομάτων οικογενειακής παροχής, εορτών και αδείας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Η πρότασή μας έχει υποβληθεί στα υπόλοιπα σωματεία της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. προκειμένου να διαμορφωθεί μία ενιαία και κοινή πρόταση του ένστολου προσωπικού στα πλαίσια της σχετικής επιτροπής που συστήθηκε στο Υπουργείο Προ.Πο. και στην οποία μετέχει εκπρόσωπος της Ένωσής μας.

Βέβαια δεν έχουμε αυταπάτες. Όλο αυτό το διάστημα, που γίνεται η διαβούλευση, τα παπαγαλάκια των τροικανών και των ντόπιων εκπροσώπων τους δεν σταματούν να κροάζουν για διάφορα σενάρια που περιλαμβάνουν και προαναγγέλλουν δραματικές περικοπές στον ήδη τσεκουρωμένο μισθό μας.

Οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, θα μας οδηγήσει στην εξαθλίωση και θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Ο ανασφαλής ένστολος δεν μπορεί να παρέχει επαρκή ασφάλεια στην κοινωνία.