Σελίδες

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αθήνα 25 Απριλίου 2012


Προς Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων

κ.Πάνο ΚαμμένοΚύριε ΠρόεδρεΑναγνώσαμε το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του κόμματος σας το οποίο θέσατε και σε δημόσια διαβούλευση.
Στα πλαίσια αυτής της διαβούλευσης, θα μας επιτρέψετε να σας εκφράσουμε τις ενστάσεις μας, αναφορικά με το κομμάτι που άπτεται της επαγγελματικής μας δράσης.
1.Στο κεφάλαιο « Βασικές αλλαγές στη δομή του κράτους» αναπτύσσεται μια πρόταση για την δημιουργία υπό τον Πρωθυπουργό του Συμβούλιου Εθνικής Ασφαλείας με σκοπό την υπερκομματική αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.
« Το συγκεκριμένο όργανο θα αποτελείται από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες του Υπουργού που προβλέπονται από το Σύνταγμα, τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωματικό ε.α. των Ενόπλων Δυνάμεων τον Αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας – Ανώτατο Αξιωματικό ε.α. των Σωμάτων Ασφαλείας, τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας τους 20 καλύτερους Στρατηγικούς Αναλυτές της χώρας.»
Η πρόταση ως βάση, φαίνεται ενδιαφέρουσα, παρότι δεν καθορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής των αποστράτων μελών του και βέβαια υπάρχει η ίδια θολότητα στην εικοσάδα των «στρατηγικών αναλυτών»
Παρακάτω η πρόταση εξειδικεύεται:
«Η Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας είναι η μελέτη των πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Κρατικής Ασφάλειας, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και άλλων πηγών, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η παραγωγή στρατηγικής για όλο το εύρος DIMEFIL, η ενημέρωση του Συμβουλίου Στρατηγικής Υποστήριξης για ζητήματα παραγωγικής υφής, η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφαλείας για ζητήματα άμυνας & ασφάλειας, και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων.Τα μέλη έχουν 8ετή θητεία.»
Εδώ η θολότητα συνεχίζεται. Σε ένα τόσο κρίσιμο πλούτο πληροφορίας, θα τον επεξεργάζεται ένα τόσο πολυμελές όργανο που μάλιστα θα έχει στους κόλπους του συνταξιούχους ενστόλους και πολίτες «αναλυτές». Και μάλιστα για 8ετη θητεία. Δηλαδή ένας συνταξιούχος ανώτατος αξιωματικός, π.χ. 70χρονος, θα μετέχει μέχρι τα 78 του στο τόσο κρίσιμο αυτό όργανο;
Στο ίδιο κεφάλαιο θεσμοθετείται το « Συμβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης απαρτιζόμενο από 3 μέλη οριζόμενα από την Ακαδημία Αθηνών, 3 μέλη οριζόμενα από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων,3 μέλη οριζόμενα από το Εθνικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, και 3 μέληοριζόμενα κατόπιν διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Ελλήνων Εξωτερικού με την Ελληνική επιστημονική κοινότητα στην αλλοδαπή.
Αρμοδιότητα του Συμβουλίου Στρατηγικής Υποστήριξης είναι η παραγωγή και αναθεώρηση στρατηγικών σχεδίων για το σύνολο των εθνικών στόχων και η υποβολή τους στο Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων. Διάρκεια θητείας 5 ετών»
Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο δημιουργείται «υπό τον Πρωθυπουργό Συμβούλιο Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων απαρτιζόμενο από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, τον Σύμβουλο Στρατηγικής Υποστήριξης, και όποιον άλλο υπηρεσιακό παράγοντα κρίνουν οι ανωτέρω ότι πρέπει να παραστεί στις συνεδριάσεις του που θα είναι τακτικές (μια κάθε μήνα) και έκτακτες, όποτε παραστεί ανάγκη. Πλέον της διαχείρισης κρίσεων, αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων είναι η μελέτη, η αναθεώρηση και η υποβολή προς έγκριση με αυξημένη πλειοψηφία, των στρατηγικών σχεδίων που έχει παράξει πρωτογενώς το Συμβούλιο Στρατηγικής Υποστήριξης από τη Βουλή των Ελλήνων.»
Στα τόσα δηλ θεσμοθετημένα κεντρικά συμβούλια ΚΥΣΥΜ – ΚΥΣΕΑ κ.λ.π. προστίθενται και άλλα τρία. Το πιο πολύπλοκο είναι όμως το τελευταίο το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί έκτακτα μια μεγάλη κρίση. Εδώ σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεδριάσουν 30 περίπου φυσικά πρόσωπα, ενώ μετέχει και ο Σύμβουλος Στρατηγικής Υποστήριξης, που όμως δεν αναφέρεται κάτι γι αυτόν στην ειδική παράγραφο του κεφαλαίου.
Σε άλλο κεφάλαιο που αναλύονται τα Υπουργεία, μετονομάζεται το πολύπαθο και πολυβαπτισμένο Υπουργείο μας ως « Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας»
Η ονομασία από μόνη της, εξειδικεύεται ως όρος σε ζητήματα τάξης παραγνωρίζοντας τον δεύτερο πυλώνα της ασφάλειας που είναι η πολιτική προστασία.
Το πλέον όμως απαράδεκτο της πρότασης είναι το παρωχημένο και τριτοκοσμικό της ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ αφού προβλέπεται ότι «η ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου ανατίθεται στη φυσική ηγεσία, της οποίας ανώτατο όργανο διοίκησης του Υπουργείου ορίζεται ο Αρχηγός της Αστυνομίας.»
Επίσης ιδιαίτερο είναι ότι για την εισαγωγή στις Σχολές Σ.Α. και Ε.Δ. προβλέπεται «Απόσπαση των Στρατιωτικών Σχολών και των Παραγωγικών Ακαδημιών των Σωμάτων Ασφαλείας από τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Καθιέρωση ειδικών κριτηρίων εισαγωγής εκτός Πανελλαδικών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος των ένστολων πολιτών του Κράτους, του αμυντικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του και των σύγχρονων αναγκών άμυνας και ασφάλειας.»
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Πανελλήνιες είναι καθιερωμένες στη συνείδηση του λαού μας ως το πιο αντικειμενικό και διαφανή σύστημα και εδώ ειδικά στο Π.Σ. η μη αξιοποίηση του μας έχει δημιουργήσει πολλάκις προβλήματα αμφισβητήσεων.
Τέλος πουθενά στις σελίδες του προγράμματος δεν υπάρχει μία λέξη για το Πυροσβεστικό Σώμα και την «Πολιτική Προστασία της Χώρας» και επίσης της προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.»