Σελίδες

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Την Τρίτη 05-06-2012 παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αποτελούμενη από τους υποψήφιους Βουλευτές, Μαυρόπουλο Αναστάσιο,  Καφαντάρη Χαρά και του αυτοδιοικητικού στελέχους και τ.δημάρχου Καισαριανής Μπαρζώκα Νίκο,επισκέφθηκαν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συναντήθηκαν με το Γενικό Γραμματέα Π.Π κ. Μπούφη Θεόδωρο, Η ενημέρωση αφορούσε Θέματα Συντονισμού και Διαχείρισης σε Εθνικό επίπεδο, δράσεων για την Ετοιμότητα, Κινητοποίηση και Αντιμετώπιση των Φυσικών - Τεχνολογικών και Λοιπών Καταστροφών, ή Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους στο Περιβάλλον. Στην συνάντηση παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ, αποτελούμενη από τον Γεν.Γραμματέα του Δ.Σ. Αναστ.Μανιάτη και το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Αρτοποιό, οι οποίοι ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ για τα ειδικότερα προβλήματα του Π.Σ.