Σελίδες

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Την Δευτέρα 4-06-2012 συνεδρίασε το νέο Δ..Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 03-06-2012 και εξέλεξε το νέο Προεδρείο του.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΑΠΣ είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Σταμούλης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Παντελεάκος Φίλιππος
Γενικός Γραμματέας:Μανιάτης Αναστάσιος
Ταμίας:Βιντζηλαίος Γεώργιος
Μέλη: Σιμιτσής Δημήτριος
            Αρτοποιός Ιωάννης
            Τσόγκας Νικόλαος
Το νέο ΔΣ της Ε.Α.Π.Σ. επίσης όρισε
ως Υπεύθυνο επικοινωνίας, το μέλος του Δ.Σ. Αρτοποιό Ιωάννη
ως Υπεύθυνο Κινητοποίησης, το μέλος του Δ.Σ. Τσόγκα Νικόλαο
και ως εκπρόσωπο στην F.E.U. τον Πρόεδρο της Εξ/κης Επιτροπής της Ε.Α.Π.Σ. Παππά Αναστάσιο.
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ δίνεται από την ιστοσελίδα http://www.eaps.gr και από το ιστολόγιο http://eapsgr.blogspot.com
από το ΤWITTER http://twitter.com/eapsgr
και από το facebook ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΣ

Επίσης ενημέρωση για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος παρέχεται από το ιστολόγιο http://fireservicenews.blogspot.com
Το περιοδικό της ΕΑΠΣ «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» βρίσκεται σε ψηφιακή μοφή,  στο ιστολόγιο http://pirosvestikogignestai.blogspot.com