Σελίδες

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

Διαβάστε στο 'Έθνος της Κυριακής, της 24/6/2012 δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Φιλ.Παντελεάκου