Σελίδες

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Ωράριο εργασίας πυροσβεστικού προσωπικού.


Αρ. Πρωτ.

 :

2709

Αθήνα
:
06-07 2012

                                                               Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και  
                                                         Προστασίας του Πολίτη
                                                                                  κ. Νικόλαο Δένδια
.

ΘΕΜΑ: Ωράριο  εργασίας πυροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ
Κατά τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, το πυροσβεστικό προσωπικό εργάζεται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ανά τη χώρα, εναλλασσόμενο σε βάρδιες 8ωρης ή 24ωρης υπηρεσίας, σύμφωνα και με το Άρθρο 23 παρ.3 του Π.Δ. 210/1992.
Το παραπάνω ωράριο, σε όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής του δεν προξένησε δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργίας των Π.Υ. σε όλη τη χώρα. Γεγονός δε που  τεκμαίρεται και από την απουσία σχετικών υπηρεσιακών αναφορών από τους κατά τόπους Διοικητές ή Προϊσταμένων των Υπηρεσιών τους.
Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που ανέκυψε, με δεκάδες καταγγελίες των συνδικαλιστικών μας ενώσεων, όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί η παραβίαση του ανωτέρω ωραρίου, και η καταστρατήγηση του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας (37 ½ ανα εβδομάδα) με απλήρωτη και εκβιαζόμενη υπερεργασία.
Παρά τις συνεχόμενες παρεμβάσεις μας, το Α.Π.Σ. αντί να ενσκήψει στο πρόβλημα και να θωρακίσει τον πυροσβεστικό υπάλληλο από τις παράνομες υπερβάσεις του νομίμου ωραρίου, με θεσμικό τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, προχώρησε αιφνιδιαστικά, χωρίς τεκμηρίωση, διαφάνεια και κοινωνικό διάλογο στην έκδοση του Π.Δ.55/2010, το οποίο κατήργησε την 24ωρη    εναλλαγή υπηρεσίας, θεσμοθετώντας στη θέση της την 12ωρη.

 Το παραπάνω νομοθέτημα, από την επόμενη μέρα κατέστη  ανενεργό, αφού μετά από σφοδρές αντιδράσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, με την προφορική  κάλυψη της τότε πολιτικής ηγεσίας, δόθηκαν προφορικές εντολές και διατηρήθηκε το 24ωρο στις περισσότερες των Π.Υ. που το εφάρμοζαν, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες που είχαν 8ωρο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 12ωρο  δεν εφαρμόστηκε πουθενά, εκτός από μία Π.Υ. σε όλη τη χώρα και αυτό μάλιστα τέθηκε  σε ισχύ από 1-7-2012.
Έτσι  εδώ και δύο χρόνια με «πολιτική στρουθοκαμηλισμού» η πυροσβεστική ηγεσία αφήνει να εφαρμόζεται το ωράριο, προ της δικής της πρωτοβουλίας ρύθμισης, αλλά με παράνομο τρόπο, θέτοντας σε διοικητικούς κινδύνους τους Διοικητές των Π.Υ. όπου εφαρμόζεται το 24ωρο.

Παρά τις διαρκείς παρεμβάσεις μας, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομαλότητας ως προς το ωράριο.

Κύριε Υπουργέ

Πρωταρχικό σας μέλημα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας με την κατάργηση της ρύθμισης του Π.Δ.55/2010 και την θεσμοθέτηση αυτού που ακριβώς εφαρμόζεται στην πραγματικότητα, δηλ. 8ωρη εναλλαγή και 24ωρη όπου ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.
Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση πρόταση και πρωτοβουλία θα πρέπει να περάσει μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου πυροσβεστικής ηγεσίας και εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως επιτάσσει και το υπ. αριθ. 30267/26-2-2010  έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση το μείζων δεν είναι ο τρόπος εναλλαγής του ωραρίου, αλλά η ανάγκη τήρησης του, η κατάργηση της απλήρωτης και εκβιαζόμενης υπερεργασίας και η  ουσιαστική επιχειρησιακά αξιοποίησή του πυροσβεστικού προσωπικού για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η δύσκολη κοινωνική συγκυρία με τις συνθήκες φτώχειας  και εξαθλίωσης που πλήττουν και το πυροσβεστικό προσωπικό δεν επιτρέπει «πειραματισμούς» που ανατρέπουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και παράλληλα «ουδέν» προσφέρουν στην αποτελεσματικότητα του Π.Σ.

Η Ένωσή μας είναι διατεθειμένη να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο για τα ζητήματα ωραρίου-διαχείρισης εργασίας-κατάργησης υπερεργασίας, με υπεύθυνες προτάσεις χωρίς όμως με ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΥΣ και υπό το βάρος ΕΤΟΙΜΩΝ  Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.