Σελίδες

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ μαζί με τα αντίστοιχα των σωματείων των Σ.Α. συναντήθηκαν στις 26-7-2012 στα γραφεία της Ν.Δ. στην Βουλή, με αντιπροσωπεία βουλευτών της, αποτελουμενη από  τους κ.κ. Κυριαζίδη Δημ. Νταβλούρο Αθ. και Βλαχογιάννη Ηλ. και συζήτησαν για τα φλέγοντα προβλήματα των ενστόλων. Και οι τρείς, ως απόστρατοι αστυνομικοί, αλλά και δραστήρια στελέχη του ένστολου συνδικαλισμού, δήλωσαν ότι γνωρίζουν το εύρος των  προβλημάτων  των εργαζομένων στα Σ.Α. αλλά και των μεγάλων προβλημάτων των οργανισμών τους.

Δήλωσαν τη συμπαράστασή τους και ότι θα βρίσκονται σε διαρκή επαφή μαζί μας, γτα την ανάδειξη των προβλημάτων μας και την εξεύρεση λύσεων  γιά την επίλυσή τους.