Σελίδες

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΠΣ στη ΝΕΤ ΣΤΟ ΔΕΛΤΊΟ ΤΩΝ ΕΙΔΉΣΕΩΝ  της 1-9-2012