Σελίδες

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΕΛΟΣΕρωτήματα που ζητούν απαντήσεις
 Aθήνα 29-10-2012

Στις 13-12-2011 εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών με χρόνο παραλαβής των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων τη 2η εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2012.
       Σχεδόν είκοσι ημέρες πριν (22-11-11) είχε αλλάξει με Νόμο (Ν. 4029/11), ο τρόπος πρόσληψης Πυροσβεστών. Ένας Νόμος που εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. να καθορίζει τις διαδικασίες πρόσληψης.
       Στις 02-12-11 ο τότε Υ.ΠΡΟ.ΠΟ. εξέδωσε απόφαση για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά πρόσληψης Πυροσβεστών η οποία κοινοποιήθηκε στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος την ίδια ημέρα με την προκήρυξη.
       Στην απόφαση αυτή (39389οικ. Φ.109.1/    -12-11 Β2780) προβλέπονται τέσσερις επιτροπές:
α) η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού
β) οι επιτροπές παραλαβής Δικαιολογητικών
γ) οι επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών
δ) οι επιτροπές ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών
Ειδικότερα
Η πρώτη επιτροπή κατά την υπουργική απόφαση έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού  την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των άλλων επιτροπών (αρθ. 3). Επίσης σε αυτή την επιτροπή έπρεπε να παραδοθούν τα δικαιολογητικά από τις επιτροπές παραλαβών  και ορίζεται ως αρμοδια να επιλύει κάθε σχετικό πρόβλημα.
       Η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε με απόφαση του τότε  υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. και διεκδικητή της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ  σχεδόν ενάμισι μήνα μετά την προκήρυξη αλλά και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των δικαιολογητικών στις 24-01-2012 ( η υπ’ αριθ. 4302οικΦ.300/ 24-01-2012 ΑΔΑ ΒΟΧ9Ι-ΨΣΔ). Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επιτροπές παραλαβής δικαιολογητικών δεν παρέδωσαν αυτά στην επιτροπή διενέργειας αλλά στη διεύθυνση προσωπικού πιθανόν ή στον ίδιο τον Αρχηγό του Π.Σ. (υπ’ αριθ. 2539 Φ.300.2/ 16-01-12 Δ/γή ΑΠΣ)
       Η Ν.Δ. δια του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη τότε είχε εκδώσει δελτίο τύπου και είχε καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων σχετική ερώτηση στον ιστότοπο της οποίας έχει αναρτηθεί ως απάντηση κείμενο που αφορά σε άλλη ερώτηση του Βουλευτού, καταγγέλλοντας την πρόσληψη ως προεκλογική (Κυβέρνηση Ειδικού σκοπού).
       Να σημειώσουμε ότι με Νόμο το Μάρτιο του 2012 (Ν. 4058/2012 αρθ. 17 παρ. 8) τροποποιήθηκαν τα όρια ηλικίας για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Π.Σ.
Ο διαγωνισμός αυτός είχε παγώσει και ξαφνικά στις 15-10-2012 ο Αρχηγός του Π.Σ. εξέδωσε απόφαση συγκρότησης επιτροπών αθλητικών δοκιμασιών καθώς και πρόγραμμα- χρονοδιάγραμμα έναρξης αυτών στα οποία δε γίνεται μνεία της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Τα ερωτήματα  που τίθεται είναι:
Α) Εάν έχει υπάρξει έγκριση τη σημερινής Κυβέρνησης και του υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ) για την υλοποίηση του
 α)Εάν υπήρχαν κενές θέσεις Πυροσβεστών-Αρχυπυροσβεστών (ΜΠΣ) όταν προκηρύχθηκε  ο διαγωνισμός και πόσες. 
β) Πόσες κενές θέσεις Πυροσβεστών υπάρχουν σήμερα.
 γ) Εάν  έχει εφαρμογή ο Ν3833/2010 που ορίζει τον λόγο προσλήψεων /αποχωρήσεων ( μία πρόσληψη μια αποχώρηση) (αρθ. 11παρ2) με τις μετέπειτα τροποποιήσεις.
Διότι:
Οι ενιαίες οργανικές Θέσεις Πυρ/των Αρχ/των- μη παραγωγικής σχολής με τον Ν 3511/2006 ήταν 7.909.
Το σύνολο των υφιστάμενων  κενών θέσεων Πυρ/τών- Αρχυπυροσβεστών (ΜΠΣ) - Αρχυπυροσβεστών (Π.Σ.)- Πυρονομων και Αξ/κων ολων των βαθμιδων και ολων των κατηγοριών (Γ.Υ.-Ε.Υ.)μέχρι την ψήφιση του Ν 3938/2011  ήταν 4330.
Με την ψήφιση του Ν3938/31-03-2011 συστάθηκαν 4000 θέσεις   Πυρ/των 5ετούς υποχρέωσης με ισάριθμη μείωση των θέσεων  των Πυρ/των.
Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε με τον Ν4058/2012 στον οποίο ορίζεται ρητά ότι οι οργανικές θέσεις Πυρ/των είναι 3909
Οι υπηρετούντες μέχρι 10-10-2012 Πυρ/τες και Αρχ/τες μη παραγωγικής σχολής (ενιαίες θέσεις)ανέρχονται στους 4.083, αριθμός των οποίων υπηρετεί εκτός των οργανικών θέσεων τους.
Σήμερα Ουσιαστικά δεν υφίστανται οργανικές θέσεις για 174 υπηρετούντες Πυροσβέστες μετά και τις περίπου  210   αποστρατείες απ΄την αρχή του 2012.
Το ίδιο ισχύει και για την προκήρυξη πρόσληψης 50 Αξιωματικών Γενικών καθηκόντων διότι οι επιλεγόμενοι διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το Βαθμό Πυροσβέστη (Π.Δ.203/1995 αρθ.1 παρ.4).
Εκτός και εάν Όλα αυτά  γίνονται υπό την αίρεση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33παρ.1α του Ν4024/2011, για την «ιδιαίτερη κατηγορία» προσωπικού και την μη τροποποίηση της διάταξης του αρθ.14.παρ.2δ του Ν.2190/1994,κατά τον χρόνο υλοποίησης της πρόσληψης των 4.000 Πυρ/των πενταετούς υποχρέωσης , σε συνδυασμό με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.3511/2006 .

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω γεννούν επιπλέον  τα παρακάτω σοβαρά ερωτήματα:
1.    Υπάρχει πρόβλεψη να συσταθούν  949 νέες οργανικές θέσεις για να καλυφθούν οι 174 «υπεράριθμοι υπηρετούντες Πυροσβέστες», οι 50 υπό  πρόσληψη Αξιωματικοί εξ ιδιωτών και οι 725 υπό πρόσληψη Δόκιμοι Πυροσβέστες.
2.    Αν δεν πραγματοποιηθεί το παραπάνω και υλοποιηθούν άμεσα οι παραπάνω προσλήψεις,  μήπως 949 υπηρετούντες συνάδελφοι οδηγηθούν στα προκρούστεια μνημονιακά τραπέζια  υπό την απειλή της εφεδρείας- απόλυσης.
3.    Μήπως η πρόσληψη των υποψηφίων θα αναμένει το μακρινό πλήρωμα του χρόνου να ευρεθούν κενές θέσεις, μετά από ισάριθμες συνταξιοδοτήσεις αποστρατείες.
4.    Μήπως ταλαιπωρείται ένας μεγάλος αριθμός νέων παιδιών που αγωνιούν για ένα μεροκάματο, έχοντας προστρέξει κατά χιλιάδες ως υποψήφιοι στους προαναφερόμενους διαγωνισμούς.
Τέλος  επειδή ο διαγωνισμός των 725, στην αρχή του,  καταγγέλθηκε ως προεκλογικός, πέρασε στην κατάψυξη επί μήνες  και σήμερα ξεψύχθηκε αίφνης, αν δε δοθούν πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα, θα δικαιώσει  τους αρχικούς του καταγγέλλοντες  και σημερινούς κυβερνώντες  ως προεκλογικός (;).