Σελίδες

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ξεπάγωσαν οι μισθολογικές προαγωγές,

Συνάδελφοι

Μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της φτώχειας και των άγριων περικοπών που εκτελέστηκαν με το ΜΝΜΟΝΙΟ 3, ΕΚΔΌΘΗΚΕ   η ερμηνευτική εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ., που αναφέρεται στο Ν. 4093/2012 "Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 κ.λ.π.", σύμφωνα με την οποία επαναφέρονται σε ισχύ, οι ανασταλείσες διατάξεις που αφορούν τις μισθολογικές προαγωγές και τα χρονοεπιδόματα, αναδρομικά από 01/08/2012, για τους αμοιβόμενους με ειδικά μισθολόγια.