Σελίδες

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Επιστολή στην Πρόεδρο της F.E.U.γιά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα - Ζητείται η παρέμβαση της F.E.U.

Προς: Την Πρόεδρο F.E.U. (Ομοσπονδία Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ε.Ε.) κ. Dieter Nuessler
Θέμα: « Οικονομική κρίση στην Ελλάδα – παρέμβαση F.E.U.»

  Aπό το 2010 μέχρι και σήμερα  η Ελλάδα υπάχθηκε στις επιταγές Τρόικας (Δ.Ν.Τ.-Ε.Ε.-Ευρ.Τράπεζα) με αποτέλεσμα η οικονομική και κοινωνική ζωή των Ελλλήνων Πολιτών να δεχθεί μιά σειρά από μεγάλα πλήγματα.
Ένα από τα άμεσα και επώδυνα μέτρα ήταν η δραματική μείωση του  εισοδημάτος των εργαζομένων
Για τους ΄Ελληνες Πυροσβέστες  το τσεκούρωμα στις αποδοχές ξεπέρασε κατά μ.ο.το 30 %. Το μεγαλύτερο μέρος  από αυτό το ποσοστό περικόπηκε με  μείωσης των μισθών ενώ το υπόλοιπο με αύξηση της φορολογίας και με την επιβολή δίαφορων κεφαλικών εισφορών.

  Επίσης η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε και στις λειτουργικές δαπάνες του Π.Σ. οι  οποίες και περικόπηκαν στο ίδιο ποσοστό με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα  προμήθειας νέων υλικοτεχνικών μέσων αλλά το τραγικότερο να μειωθούν τα κονδύλια γιά την προμήθεια καυσίμων, την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των υλικών μέσων με αποτέλεσμα να υπάρχει το τραγικό φαινόμενο της ακινητοποίησης μεγάλου ποσοστού υπηρεσιακών οχημάτων.
  Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελληνική Κυβέρνηση διεξάγει νέες συζητήσεις με την Τρόικα για τους όρους και τις προθέσεις των νέων περικοπών που θα επιβληθούν στους εργαζομένους. Η νέα μείωση στους μισθούς μας, όπως μας δήλωσε στην συνάντηση που είχαμε αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών θα ανέλθει το 2012 κατά μ.ο. στο 6% και για το 2013 επιπρόσθετα στο 5,6%, ήτοι συνολικά κατά μ.ο. 11,6% .
  Εάν τελικώς συμφωνηθούν οι μειώσεις αυτές και ισχύσουν, ο Έλληνας Πυροσβέστης θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα καθημερινής επιβίωσης καθώς δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα βασικά έξοδα του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του. 

Κατ' εκτίμηση μας, ο μ.ο. των μηναίων αποδοχών μας θα κυμανθεί για εργασία 6 ημερών την εβδομάδα, θα κυμανθούν κάτω από τα 800 768 €.
 
 Οι Έλληνες Πυροσβέστες  μέχρι σήμερα  εκδηλώνουν με συνεχείς δράσεις, τη διαμαρτυρία τους, ενώ μαζί με τους υπόλοιπους ένστολους εργαζόμενους έχουν διαμρτυρηθεί στους εκπρόσωπους της Τρόικας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Γερμανό Πρέσβη κ.λ.π.
  Εκτιμούμε ότι πρέπει να εκφραστεί  στο 2ο συνέδριο του 2012 της F.E.U. στο Άμστερνταμ, η αντίθεση των ευρωπαίων στελεχών της Πυροσβεστικής στην άγρια πολιτική των περικοπών στα εισοδήματα των Ελλήνων  Πυροσβεστών, αλλά και του προυπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας της χώρας.

  Αναμένουμε την απάντησής σας.