Σελίδες

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Αναδρομικές κρατήσεις συνεπεία του Ν.4093/2012


Αρ. Πρωτ.
:
2866
 
Αθήνα
:
19-12 -2012
                                      

Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
           Αντιστράτηγο Σωτ. Γεωργακόπουλο

ΚΟΙΝ: Διευθυντή Διαχείρισης Χρηματικού Π.Σ.
ΘΕΜΑ: Αναδρομικές κρατήσεις συνεπεία του Ν.4093/2012

Κύριε Αρχηγέ
Μετά τη ψήφιση του νέου ληστρικού μνημονίου (Ν.4093/2012), που  τσεκουρώνει εκ νέου το πενιχρό εισόδημα που απέμεινε μετά τις επιδρομές των προηγουμένων μνημονίων, από την επόμενη μισθοδοσία θα γίνουν οι μόνιμες πλέον περικοπές στο Βασικό Μισθό μας και τα επιδόματά μας, όσο και οι αναδρομικές κρατήσεις από 1-8-2012.Για το διάστημα από 01/08/2012 μέχρι 31/12/2012,  όπου  θα υπολογιστούν  οι αναδρομικές κρατήσεις, είχαν πραγματοποιηθεί   κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, για την υγειονομική περίθαλψη και για το φόρο εισοδήματος, οι οποίες είχαν  υπολογιστεί και αποδοθεί  σύμφωνα με τις λαμβανόμενες αποδοχές πριν την εφαρμογή του ανωτέρου νόμου.
Παρακαλούμε άμεσα για την προσωπική σας παρέμβαση, ώστε  να γίνει ο επανυπολογισμός τους επί των μειωμένων βασικών μισθών και λοιπών αποδοχών και η διαφορά να αποδοθεί άμεσα στους δικαιούχους συναδέλφους.