Σελίδες

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

ΠΛΑΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.


Στα πλαίσια της διεργασίας που ξεκίνησε μετά και τη σύγκληση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Α.Π.Σ. γιά την αναδιοργάνωση του Π.Σ. η ΕΑΠΣ κατέθεσε προς την πολιτκή και πυροσβεστική ηγεσία πλαίσιο θέσεων-προτάσεων.