Σελίδες

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Συνοπτικός οδηγός για το συνταξιοδοτικό του πυροσβεστικού προσωπικού

Σήμερα όσο ποτέ βιώνουμε  μια ιδιαίτερη δύσκολη στιγμή για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό στην πατρίδα μας, με τα από χρόνια  κεκτημένενα  να κατεδαφίζονται και το μόνο σίγουρο πλέον, να  είναι η εργασιακή, ασφαλιστική και εργασιακή αβεβαιότητα σε μια καθημερινότητα που  φαντάζει πλέον τρομακτική.
Το να απαντήσεις πλέον στον συνάδελφο, ακόμα και αυτόν που έχει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι στην ενέργεια, είναι πλέον δυσεπίλυτος γρίφος.
Αντί απαντήσεως έρχονται άλλα ερωτήματα, θα πάρεις σύνταξη, πότε, πόσο για πόσο, αλλά και πάλι θα έχεις μισθό, πόσο, για πόσο, που κ.ο.κ.
Με αυτό το μικρό αυτό συνοπτικό οδηγό δεν απαντάμε στα ερωτήματα, απλά περιγράφουμε συνοπτικά τι ακόμα ισχύει μέχρι και σήμερα, γιατί το αύριο σε αυτή την μνημονιακή εποχή αλλάζει αιφνιδίως σύμφωνα με τις  ορέξεις των  δανειστών-προστατών μας