Σελίδες

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ενημέρωση για ζητήματα του ΤΕΑΠΑΣΑ

25-11-2013Συνάδελφοι

 

Σύμφωνα με την από 5-11-2013 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  διορίστηκε ο νέος Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. του ενιαίου ταμείου δηλ. που αποτελεί τον διάδοχο των δικών μας πυροσβεστικών ταμείων τ. ΕΤΥΠΣ και τ.ΤΑΥΠΣ.
Στο νέο Δ.Σ., Πρόεδρος ορίστηκε η Ταξίαρχος της Ε.Α. Συνοδινού Άννα με αναπληρωτή της, το Ταξίαρχο της Ε.Α. Αγγελάκη Δημήτριο.
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπροσωπεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Αντιπύραρχος Σακκαλής Νικόλαος, με αναπληρωτή του, τον Αντιπύραρχο Γιανούτσο Ηλία.
Την ΕΑΠΣ εκπροσωπεί ως μέλος του Δ.Σ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ,Γιάννης Σταμούλης, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΑΣΠ,  Φίλιππο Παντελεάκο.
Στην πρώτη,  μετά την συγκρότηση, συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20-11-2013 μεταξύ των άλλων θεμάτων, εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί των τομέων του Ταμείου για την οικονομική χρήση του έτους 2012. Οι αναλυτικοί πίνακες, μόλις  δοθούν, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ.
Επίσης μεταξύ των αποφάσεων της συνεδρίασης, ήταν και η  έγκριση  176 αιτήσεων για προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, από το ΤΕΑΥΠΣ, με σειρά προτεραιότητας μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου, τα οποία και θα καταβληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.