Σελίδες

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Bιβλιογραφικός κατάλογος Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Κυκλοφόρησε και διατίθεται ελεύθερα από τους επικοινωνιακούς κόμβους του Πυροσβεστικού Σώματος, η δεύτερη ηλεκτρονική (e-book) έκδοση του Πυροσβεστικού Μουσείου με τίτλο "Βιβλιογραφικός Κατάλογος της Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης" και συγγραφέα τον Αντιπύραρχο Γιάννη Σταμούλη.

Η έκδοση αποτελεί τον πρώτο βιβλιογραφικό κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πυροσβεστικού Μουσείου. Για την καλύτερη χρήση και διευκόλυνση των συναδέλφων και των ερευνητών που θα θελήσουν να εντρυφήσουν στην καταγεγραμμένη πυροσβεστική γνώση το σύνολο των βιβλίων έχει κατανεμηθεί σε 19 βασικές κατηγορίες.