Σελίδες

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Οι παρεμβάσεις μας για το υπό ψήφιση ν/ο για την αναδιοργάνωση του Π.Σ.

Αθήνα 27-2-2014

Συνάδελφοι 

Μετά τις παρεμβάσεις μας, τόσο στο κοινοβούλιο, στα πολιτικά κόμματα, όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιτεύχθηκαν μια σειρά από τροποπιήσεις του  νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Συγκεκριμένα στην τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό κ.Ν.Δένδια :
1.Προβλέπεται και για το πυροσβεστικό προσωπικό ( εν ενεργεία,εν συντάξει και μέλη οικογενειών) να εξυπηρετείται από το υπό ίδρυση Αστυνομικό Φαρμακείο.
2.Επανέρχεται το "Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος" που προβλεπόταν η κατάργησή του.
3.Προστίθενται συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύσταση,αναδιίαρθρωση συγχώνευση,υποβίβαση, προαγωγή και κατάργηση υφισταμένων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η απόφαση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. θα γίνεται μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η οποία θα λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας.
4.Διορθώνεται η δυσλειτουργική πρόβλεψη περί των Διευθυντών Σπουδών  και των εκπροσώπων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
5.Απαλείφθηκε από την αποστολή  της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων του Π.Σ. η "συμβολή στην εθνική άμυνα και πολιτκή άμυνα" και παρέμεινε  η "συμβολή στην πολτική άμυνα".
6. Στον κλάδο των συναδέλφων  της  "Πληροφορικής", προστίθενται και το προσωπικό των "Επικοινωνιών"
7.Διαγράφηκε η πρόβλεψη για "δυνατότητα απόκτησης  ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών  πυροσβεστών με δαπάνες των ιδίων"
8. Συμπεριλήφθηκε  ρητά η οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Προσωπικού τόσο σε αριθμητικό σύνολο, όσο και σε βαθμούς και ειδικότητες, όπως τελικά διαμορφώνονται μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
9. Προβλέπεται  και στο Π.Σ. ο θεσμός του "Συνήγορου του Πυροσβέστη", για το πυροσβεστικό προσωπικό, που όταν του  ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης,  να παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Συνάδελφοι

Οι παραπάνω παρεμβάσεις μας, που έγιναν αποδεκτές, βέβαια δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ενστάσεων και των προτάσεων μας. Συνεχίζουμε τις επαφές  μας προς κάθε  κατεύθυνση και τις παρεμβάσεις μας, μέχρι και την τελική ψηφοφρία του νομοσχεδίου

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Συνάντηση εκπροσώπων σωματείων του Π.Σ.- ΕΛ.ΑΣ. με τον Εισηγητή της Κ.Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αθήνα 26/2/2014

Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2014,το μεσημέρι, συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. με τον  βουλευτή  του ΠΑΣΟΚ  Κ. Τριαντάφυλλο, εισηγητή της Κ.Ο. του  ΠΑΣΟΚ για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης  και  Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο  το σχέδιο νόμου για την ανδιοργάνωση ΕΛΑΣ,ΠΣ ΓΓΠΠ, του Υπουργείου, που συζητείται στην  Βουλή. 
Την ΕΑΠΣ στην συνάντηση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης και ο Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. Φίλιππος Παντελεάκος.

Ο κ Τριαντάφυλλος από την πλευρά του ενημέρωσε για τις  παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ που έγιναν με σχετικές τροπολογίες  στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου.
Ειδικά για το Π.Σ. μας ενημέρωσε, ότι μεταξύ των άλλων, πρότεινε και και υιοθετήθηκαν από τον κ.Υπουργό τα ακόλουθα:

1. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να  είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου ΑΕΙ, επίσης μας επισημάνθηκε ότι έχει ζητηθεί  να έχει επιπλέον  κατ ελάχιστο διετή θητεία.

2. Ο Διοικητής της νέας υπηρεσίας "Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ." να είναι ανώτατος αξιωματικός.

3. Να ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. όχι μόνο οι ΠΠΥ, αλλά το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, μετά το πέρας της αντιπυρική περιοόδου, σε υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.

4. Να κατατεθεί  ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση  για την υγεία και ασφάλεια στο Π.Σ.


Οι εκπρόσωποι της Ένωσής μας διατύπωσαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για τις παραπάνω ρυθμίσεις και  συγκεκριμένα:

1.Χαρακτήρισαν την ρύθμιση για τα "προσόντα" του  Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως φωτογραφική, μιάς και δεν προτάθηκε το αντίστοιχο γιά την Αστυνομική Ακαδημία, αλλά και μιας  επί της ουσίας οι Αξιωματικοί του Π.Σ.  είναι πτυχιούχοι  ΑΕΙ. Επίσης  εξέφρασαν την απορία τους, πως προτείνεται  διετή θητεία στον Διοικητή της Ακαδημίας, όταν δεν υπάρχει θητεία ακόμα,  ούτε στον Αρχηγό του Π.Σ.

2. Επεσήμαναν πως η τροπολογία για την πρόβλεψη της  ανάθεσης της διοίκησης της Δ.Ε.Ε.Π.Σ. σε ανώτατο αξιωματικό είναι  ανεφάρμοστη, αν δεν γίνει πρόβλεψη για την σύσταση της σχετικής νέας θέσης κατά βαθμό.

3. Εξέφρασαν την σφοδρή τους αντίθεση  στην ρύθμιση, που αντί να καταργεί τη χρησιμοποίηση των  Π.Π.Υ. σε υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας, μετά το πέρας της αντιπυρική περιόδου, ενεπλέκει το σύνολο του Π.Σ. σε τέτοιες δράσεις.

4. Διατύπωσαν τον έντονο προβληματισμό τους,  για το γεγονός ότι θα κατατεθεί  νομοθετικό κείμενο για την υγεία και ασφάλεια του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς να γνωρίζει ουδείς εκ των πυροσβεστικών σωματείων το περιεχόμενο του.

Τέλος επισημάνθηκαν  στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ,  οι υπόλοιπες προτάσεις  της ΕΑΠΣ για το συγκεκριμένο  νομοσχέδιο, με ζητήματα αιχμής, τόσο την  εξασφάλιση  κοινωνικών πόρων για τα επικουρικά πυροσβεστικά ταμεία, όσο  και την ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ.


Η δεύτερη ομιλία του Προέδρου της ΕΑΠΣ στην Βουλή την 17η Φεβρουαρίου 2014

Η δεύτερη ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη στις 17/2/2014 στη Βουλή των Ελλήνων, στη συνέχιση της ακρόασης φορέων για το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση  του Πυροσβεστικού Σώματος.


Για τις άδειες προηγούμενων ετών του πυροσβεστικού προσωπικού.

Κύριε Αρχηγέ                                                                               26-2-2014


Η δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014 για τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού, έστω και  μετά από πολυετή καθυστέρηση, δικαίωσε τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσής μας, για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαίσιου των αδειών και την χορήγηση και στο προσωπικό μας δικαιωμάτων κατοχυρωμένων εδώ και πολύ καιρό στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Στην παράγραφο  8  του νέου άρθρου 99 προβλέπεται  ότι αν "για  οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια  δεν χορηγηθεί  μέσα στο ημερολογιακό έτος, χορηγείται το επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τέλους Μαΐου, χρονολογία μέχρι την οποία η άδεια πρέπει να έχει διανυθεί, χωρίς δυνατότητα μεταφοράς της πέραν του μηνός αυτού."

'Οπως σας είναι γνωστό, πολλά μέλη μας  - Αξιωματικοί, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, έχουν υπόλοιπα αδειών παρελθόντων ετών, που σαφώς και είναι δύσκολο να τα λάβουν όλα μέχρι το  ημερολογιακό όριο, που θέτει το νέο Π.Δ.

Κατόπιν των παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση των δικαιουμένων τους αδειών, είτε με την ενσωμάτωση των υπολοίπων  στην οφειλομένη άδεια του ενεστώτος έτους, είτε με την μετατροπή τους σε ημερήσιες αναπαύσεις,είτε ακόμα και με την  οικονομική  αποζημίωση των οφειλομένων.

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

H παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΠΣ στην Βουλή, κατά την ακρόαση φορέων 13/2/2014

Συνάντηση εκπροσώπων σωματείων του Π.Σ. με τον Εισηγητή της Κ. Ο. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Στις 17-2-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των Δ.Σ.  της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, της Ε.A.Π.Σ. και της Π.Ε.Ε.Π.Σ. με τον  βουλευτή  του ΠΑΣΟΚ  Κ. Τριαντάφυλλο με αντικείμενο  το σχέδιο νόμου που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και αφορά, μεταξύ άλλων, στην αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
 
Ο Βουλευτής ενημερώθηκε για τις θέσεις των εκπροσώπων των Πυροσβεστών επί του τελικώς διαμορφωθέντος σχεδίου νόμου, ενώ εκτενής αναφορά έγινε στην τροπολογία που προτίθεται να καταθέσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Σταμούλης και ο Αντιπρόεδρος Φ.Παντελεάκος.

Συνέχιση της παρέμβασης της ΕΑΠΣ στην Βουλή των Ελλήνων

Στις 17 Φεβρουαρίου, το απόγευμα συνεχίστηκε στην Βουλή των Ελλήνων,η ακρόαση των φορέων για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την ανασυγκότηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε το Προεδρείο της και ο Πρόεδρος της απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών. Πέρα από όσα επισημάνθηκαν στην ολοκληρωμένη κροτική του ν/διου στις 13-2 (την πρώτη ακρόαση φορέων), επισημάνθηκε  η ανάγκη επαναδιατύπωσης στο ν/ο  συγκεκριμένα της οργανικής δύναμης του Π.Σ. όπως διαμορφώνεται, ενώ τονίστηκε ότι η σχεδιαζόμενη μετάθεση των κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών του Π.Σ πέρα από τον προβλεπόμενο κατά το νόμο χρόνο, θα επιφέρει τόσο διοικητικά προβλήματα στον πυροσβεστικό μηχανισμό, όσο και θέματα καθυστέρησης σχεδιασμού της επικείμενης  αντιπυρικής περιόδου  του 2014.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Συνάντηση της ΕΑΠΣ με τους Εθελοντές Πυροσβέστες του Π.Σ.

Αθήνα 17/2/2014
Το Προεδρείο της  Ένωσής μας, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου  πραγματοποίησε συνάντηση  με το  Προεδρείο  της της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.

Κύριο θέμα της συναντήσεως υπήρξε το προς ψήφιση Νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» και το πώς αυτό επηρεάζει τον Ν. 4029, ο οποίος διέπει την λειτουργία του εθελοντισμού στο Π.Σ.Οι συνάδελφοι, μας επεσήμαναν τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα  επί του άρθρου 100 του Νομοσχεδίου, του οποίου, όπως επεσήμαναν,  κάποιες ρυθμίσεις  βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση,  ενώ άλλες χρειάζονται βελτίωση για να μη  δημιουργήσουν δυσλειτουργίες στο ήδη δρομολογημένο και εν ενεργεία πλαίσιο του θεσμού.


Στη συνάντηση επίσης  επαναβεβαιώθηκε η  πάγια  άποψή της Ένωσής μας, για την αναγνώριση του πολύτιμου έργου της ανιδιοτελής προσφοράς  των Εθελοντών Πυροσβεστών του Π.Σ.

Τέλος  συμφωνήθηκε τις επόμενες μέρες να γίνουν από κοινού παρεμβάσεις για να προωθηθούν τα  προβλήματα του εθελοντισμού στο Π.Σ.  και ειδικότερα για βελτιώσεις στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

H παρέμβαση της ΕΑΠΣ στην Βουλή, στην ακρόαση φορέων για το ν/διο για την αναδιοργάνωση του Π.Σ.

Το προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ κλήθηκε  από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, να καταθέσει τις απόψεις της για το ν/διο για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης, στο διατιθέμενο χρόνο, έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των θέσεων της ΕΑΠΣ για το εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ αναλυτικότερο υπόμνημα θα υποβληθεί στα κόμματα και στους μετέχοντες στην Επιτροπή, Βουλευτές.
Η παρέμβαση του Προέδρου:

"Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας"


"Tο παρών νομοσχέδιο, σαφώς και δεν   μπορούμε ότι επιτυγχάνει να δικαιολογήσει επαρκώς τον τίτλο του «Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών του Π.Σ.»

Αν ουσιαστικά έπρεπε να επιχειρηθεί  αυτό θα έπρεπε πρωτίστως:

1.Να έχει προηγηθεί  ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ., να έχει εκσυγχρονιστεί  το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών των στελεχών του Π.Σ., να έχει εκσυγχρονιστεί  το θεσμικό πλαίσιο του κανονισμού μεταθέσεων και του πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού.

2. Eπίσης αν θέλουμε να μιλάμε για αναδιοργάνωση των Π.Υ. θα έπρεπε να είχε   ήδη συντελεστεί   η επαναξιολόγηση των Υπηρεσιών και των Κλιμακίων μας με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο, ώστε να  αποκατασταθεί ο «εξωπυροσβεστικός τρόπος  ίδρυσης τους την τελευταία δεκαετία.

3.Τέλος  αν υπάρχει η βούληση για ουσιαστικό  εκσυγχρονισμό του Π.Σ. θα πρέπει  στο πρώτο κιόλας άρθρο του ν/σ, να υπάρχει ρύθμιση που θα εξαφανίσει  την  «εγκληματική» για την αποτελεσματικότητα  του πυροσβεστικού μηχανισμού  τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού και να προβλέψει άμεσα την ομογενοποίησή του σε επαγγελματίες πυροσβέστες.

Όσο αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στη σημερινή του μορφή, έχουν εξαλειφθεί αρκετά από τα  αρνητικά  που είχαμε εντοπίσει στην πρώτη δημόσια διαβούλευση πριν από μήνες. Όμως και σε αυτή την τελική  μορφή έχουν παραμείνει σημεία για τα οποία εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας

Άρθρο 66

Επαναδιατυπώνεται  η   τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού,, ενώ δεν υπάρχει   η κατηγορία του εποχικού  προσωπικού, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.

Άρθρο 67

Καταργείται  η κορυφαία δομή του Αρχηγείου  του Πυροσβεστικού Σώματος,

Εισάγεται ο Συντονιστής Επιχειρήσεων, θεσμός που είναι άγνωστο από ποια αναγκαιότητα προέκυψε,  με έδρα αντίστοιχα Πάτρα Θεσ/κη και Πειραιά, και με ασαφή ακόμα και τον τομέα ευθύνης τους , ο οποίος θα καθοριστεί  αργότερα  με απόφαση ΑΠΣ. 


Άρθρο 68

Εδώ αρχίζει να ξεδιπλώνεται  η  διοικητική αστοχία καθώς  εξαφανίζεται το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ Π.Σ. η κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας του σχηματισμού το ΑΠΣ

Δημιουργούνται  6 υπερδιευθύνσεις που η καθεμία έχει τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να γίνουν δυσκίνητες και σαφώς υπερσυγκεντρωτικές ως δομές.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναγκαιότητα ως χωριστών δομών της  Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας και της  Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε προσωπικό.

Τέλος ενώ στην τελευταία  παράγραφο  καθορίζεται ότι με απόφαση του Αρχηγού  τροποποιούνται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων στα επόμενα άρθρα του νόμου γίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών, αντί του ορθότερου να  τεθεί εξουσιοδοτική διάταξη για  έκδοση  σχετικού κανονισμού λειτουργίας του επιτελείου είτε με απόφαση του ΑΠΣ ή  Υ.Α.

.

Άρθρο 69

Η  πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας του  ΕΣΚΕ, θα  πρέπει να ακολουθηθεί από σχετική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείριση  περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανάλογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 70

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εγχείρημα, που όμως  το νομοθέτημα που οι λεπτομέρειες δεν το υποστηρίζουν καθώς χρησιμοποιεί  ως δομή  το Π.Δ. 174/83 που είναι πεπαλαιωμένο και για το οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές προκειμένου να το τροποποιήσουν.

Οι περισσότερες οργανωτικές ρυθμίσεις είναι πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει μόνο η κεντρική φιλοσοφία  της ανωτατικοποίησης και των βασικών δομών της και τα υπόλοιπα περί λειτουργίας της  Π.Α.  να τεθεί εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμιστούν με Π.Δ.

Η εισαγωγή  στη Σχολή Πυρ/των μέσω των Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του προσωπικού  και με ποιο τρόπο θα προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση τους.. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

Τέλος για  την εξέλιξη των Αρχιπυροσβεστών είναι  θετική ή πρόβλεψη για την εξέλιξη τους, αλλά  σαφώς και άμεσα χρειάζεται το αναγκαίο Π.Δ. που να ξεκαθαρίζει τις λεπτομέρειες αυτής της εξέλιξης.


Άρθρο 71

Καθιερώνεται η Διευθ, Ελέγχου Επιθεώρησης  του Π.Σ. ως πυροσβεστική αστυνομία για το πυροσβεστικό προσωπικό.

Το προσωπικό μας μέχρι στιγμής  ελέγχεται από όλες τις διοικητικές δομές ελέγχου, διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου. 

Επίσης σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις οποιεσδήποτε προθέσεις του θεσμού, δεν μπορεί να μην  σταθούμε στην δαιμονοποίηση  αξιωματικών που ασχολούνται με τα κοινά και έχουν υπηρετήσει στα γραφεία πυροσβεστικής και πολιτικής ηγεσίας, οι  οποίοι αποκλείονται  από το να υπηρετήσουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

Άρθρο 72

Η αναφορά ότι πυροσβεστικά πλοιάρια εμπλέκονται στην εθνική άμυνα της χώρας δεν είναι ξεκάθαρης σημασίας.  Επίσης η πρόβλεψη της στελέχωσης από ιδιώτες πλοηγούς θα δημιουργήσει εκ νέου τα γνωστά ζητήματα της πολύπαθης τριχοτόμησης  και σε αυτόν τον τομέα.

Άρθρο 73

Το ζήτημα της ηγεσίας πάλι δεν αντιμετωπίζεται με σύγχρονο τρόπο, (θητεία)  ενώ χάνεται ένα βαθμός Αντιστράτηγου και υποβαθμίζονται οι Περιφερειάρχες Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδος.

Εισάγονται δύο Υπαρχηγοί, ιεραρχικό μοντέλο που το χαμε στο πρόσφατο παρελθόν , δεν απέδωσε και καταργήθηκε.

Εισάγεται  ο θεσμός του Συντονιστή, άγνωστος και ασύμβατος στην μέχρι  σήμερα  δομή  και καταργούνται οι  Επιθεωρητές, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Παρότι η Ακαδημία αναβαθμίζεται, υποβαθμίζεται κατά βαθμό και ο Διοικητής της και ο Υποδιοικητής της.

Ενώ  προβλέπεται η διεύθυνση των διευθύνσεων να ασκείται από Αρχιπυράρχους  δεν  συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο του ν/σ  ο πίνακας των οργανικών θέσεων κατά βαθμό ώστε να  φαίνεται πως θα γίνει η συγκεκριμένη  στελέχωση.Άρθρο 75

Προφανούς για «μνημονιακούς λόγους» περικόπτεται ένας βαθμός Αντιστρατήγου Γ.Υ. και  ενός Υποστρατήγου Υ.Γ. για να εξοικονομηθεί μια χούφτα ευρώ  γιατί τόσο είναι η μισθολογική διαφορά τους μετά το τελευταίο μνημόνιο.

Απλά με Π.Δ. προβλέπεται ότι μπορεί να συρρικνώνεται  η οργανική δύναμη του Π.Σ. της οποίας η οργανική  δύναμη  κατά βαθμό και ειδικότητα  δεν περιλαμβάνεται πουθενά στο νομοσχέδιο.

Στο συγκεκριμένο άρθρο καθορίζεται επίσης  δύναμη 50  πυροσβεστικών υπαλλήλων πάλι χωρίς να εμφαίνεται η θέση τους στην οργανική δύναμη του Π.Σ αφού όπως προείπαμε δεν υπάρχει ο σχετικός πίνακας.

Άρθρο 84-92

 Εδώ αναφέρονται με λεπτομέρειες τα καθήκοντα των Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., ζήτημα που απλά πρέπει να ρυθμίζεται με Π/Δ.  ή Υ.Α. ή απόφαση Α.Π.Σ. προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις αναγκαιότητες που παρουσιάζονται..

 Άρθρο 93

Ιδρύονται τα  Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων που όμως δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη διασύνδεσή τους με τα  περιφερειακά όργανα  πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης που έχουν ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και υπαγωγή στο ΥΠ.ΕΣ.

Άρθρο 96

Εδώ ξεκάθαρα πλέον υλοποιείται  προφανώς μια μνημονιακή επιταγή και περικόπτεται ο καταληκτικό βαθμός όλων των Αξιωματικών Ε.Υ  Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονομικών

 Άρθρο 99

Προβλέπεται μια αόριστη διάταξη για την πρωθύστερη  χρονικά  εισαγωγή στο Π.Σ. των ΠΠΥ που προβλέπει  ο 4093/2012, αν και ήδη βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο της 5ετίας τους.

Δεν επιλύεται κανένα θέμα  μεταθέσεων, αδειών και καθηκόντων των Π.Π.Υ. διαιωνίζοντας την  τραγική για την αποτελεσματικότητα του Π.Σ. σύλληψη του θεσμού.

Τέλος ουδέν νεότερο προστίθεται για την εγκληματική ολιγωρία να μην εφαρμόζεται ουδείς κανόνας υγείας και ασφάλειας στον πυροσβεστικό οργανισμό και δυστυχώς παρά την δέσμευση στο τέλος της διαβούλευσης  στις δύο προβλέψεις  του άρθρου 65 για την είσπραξη προστίμων  για  διοικητικές ποινές και των παραβόλων για την εκπαίδευση ούτε ένα ευρώ δεν προβλέπεται να πηγαίνει ως πόρος στα Επικουρικά μας Ταμεία που παραμένουν τραγικά άδεια μετά το ληστρικό PCI. Να σημειώσω ότι είμαστε το μόνο Σώμα χωρίς ούτε ένα πόρο για τα επικουρικά μας Ταμεία.

Κύριοι Βουλευτές


Δεν ξέρω τελικά αν το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και πότε. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω  είναι ότι είμεθα στα μέσα Φεβρουαρίου και η διοικητική μηχανή του Π.Σ. σύμφωνα και με την πρόβλεψη του νόμου θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών για να μπορούν έγκαιρα τα στελέχη μας να ξεκινήσουν την προετοιμασία για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση  οι αλλαγές αυτές που προβλέπει το ν/δ θέλουν χρόνο και δεν μπορούν να βρούν πεδίο εφαρμογής μια ανάσα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2014. Και επειδή η πολιτική προστασία της χώρας είναι πολύ σοβαρή για να αποδέχεται ολιγωρίες ή αστοχίες θα παρακαλούσα να εμμείνετε όπως η εφαρμογή  των όποιων αλλαγών να έχουν εφαρμογή μετά το τέλος της  αντιπυρικής περιόδου, δηλ μετά τον Οκτώβρη του 2014

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολή διαμαρτυρίας προς Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

Πέμπτη 13 /2/2014

                                                                                   Προς Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ  Ευαγ.Βενιζέλο

Κύριε Πρόεδρε

Από τα ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε ότι την Τετάρτη 12/2/2014  πραγματοποιήθηκε συνάντηση του  "Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του κόμματος σας με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους  αστυνομικών και πυροσβεστών" όπως και αναγράφεται σε σχετικό δελτίο τύπου του τομέα.

Μας προξενεί ιδιαίτερο προβληματισμό η συγκεκριμένη είδηση, μιας και ουδείς από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του  επαγγελματικού πυροσβεστικού προσωπικού   έλαβε μέρος στη συνάντηση, μιας και  προφανώς ουδείς κλήθηκε.

Σε μιά τόσο κρίσιμη στιγμή για τον πυροσβεστικό οργανισμό, και ενώ έχει κατατεθεί ήδη στο  κοινοβούλιο  τονομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας,  θα περιμέναμε από το κόμμα σας, ως κυβερνητικός εταίρος, να  επιθυμούσατε να ακούσετε τις θέσεις των Σωματείων μας.

Γεγονός που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό, ούτε σήμερα, όπου κατά την ακρόαση μας στη σχετική επιτροπή στη Βουλή δεν παρέστη εκπρόσωπός σας να ακούσει τις απόψεις μας.

Κύριε Πρόεδρε

 Επειδή θα συμφωνήσουμε απόλυτα στην φράση με την  οποία κλείνει το σχετικό δελτίο τύπου του  Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  του κόμματός σας  ότι   "Λέμε ναι στην αναδιάρθρωση, όχι στο συγκεντρωτισμό και στην αναβίωση πρακτικών του παρελθόντος" είμαστε στη διάθεσή σας  να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας, τις οποίες και ευελπιστούμε να στηρίξετε στην κοινοβουλευτική διαδικασία των επόμενων ημερών.

                                               Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

          Νίκος Αθάνατος                                                    Γιάννης Σταμούλης

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείρηση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112

                                                                                                            Αθήνα 11-2-2014


Συνάδελφοι
 Η  11/2 εορτάζεται η  συμβολικά ως η Ευρωπαϊκή ημέρα του «112» με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών  για τον κοινό Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης.
Η ΕΑΠΣ εδώ και πολύ καιρό συμμετείχε στα πλαίσια της δράσης της στην F.E.U. στην διαμόρφωση  ενός πολύ σημαντικού  εκπαιδευτικού εργαλείου με την επωνυμία "MULTICOM 112".
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χειριστών κλήσεων υποδοχής του 112 σε μια σειρά από ευρωπαϊκές γλώσσες (και ελληνικά).
Το πρόγραμμα αποτελείται από  τις ενότητες:
Χειρισμός κλήσεων
Πυρκαγιά
Ατυχήματα
Ασθενοφόρο
Κάθε ενότητα διαιρείται σε τρία μέρη:
Λεξιλόγιο, Εκφράσεις, Διάλογοι
Κάθε μέρος περιλαμβάνει: Προφορά,Συλλαβισμός, Μέτρημα,Δοκιμή.
Ο χρήστης του προγράμματος, ακόμα και με μηδενική γνώση γλωσσομάθειας, μπορεί να μάθει βασικές λέξεις, προτάσεις και διαλόγους των γλωσσών του προγράμματος. Με τις πλούσιες ασκήσεις της κάθε ενότητας, ο χρήστης μπορεί αν αναγνωρίσει σε μια τηλεφωνική κλήση την γλώσσα του συνομιλητή, την κατανόηση προτάσεων και του δίνει την δυνατότητα για την πραγματοποίηση βασικών διαλόγων για την διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.
Η ΕΑΠΣ ως  μέτοχος του προγράμματος, εξασφάλισε ικανό αριθμό CD  με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και τις επόμενες ημέρες θα διανείμει σε όλες τις Υπηρεσίες της χώρας.

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Τα σωματεία του Π.Σ. με το Τμήμα ενστόλων του ΣΥΡΙΖΑ

Κοινή σύσκεψη των σωματείων του Π.Σ. στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από πρόσκληση βουλευτών και στελεχών του Τμήματος Ενστόλων, εν όψει του ν/σ για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Εκ μέρους της ΕΑΠΣ, παραβρέθηκε το Προεδρείο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης παρουσίασε τις θέσεις και τις απόψεις thw πάνω στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ξεκινάμε τις επαφές για το ν/σ για την ανδιοργάνωση του Π.Σ.Η Ένωσή μας ξεκινάει τις παρεμβάσεις της για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για την ανδιοργάνωση του Π.Σ.
 Πρώτη δράση είναι η συμμετοχή μας στην Ανοιχτή Διαβούλευση του ΣΥΡΙΖΑ  που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16.00 στα  γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
 Στη διαβούλευση θα μετάσχουν εκ μέρους της ΕΑΠΣ, το προεδρείο του Δ.Σ.

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

       Οι ενορχηστρωτές της επίθεσης μέσω του γερμανικού τύπου απέτυχαν να σπιλώσουν τη δράση του Πυροσβεστικού Σώματος και να τορπιλίσουν την ελληνογερμανική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.


Μετά την επίθεση που δέχτηκε το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, από δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, η Ένωσή μας, προχώρησε σε  συγκεκριμένες δράσεις, τόσο  για την ανάδειξη των ψευδών αναφορών, όσο και να αναδείξει το έργο του Π.Σ. Παράλληλα με τις συγκεκριμένες δράσεις, επιδιώχθηκε να ενημερωθεί η  επίσημη γερμανική πολιτεία, αλλά και να συνεχισθεί η συνεργασία των δύο χωρών στα ζητήματα Πυροσβεστικού Σώματος και Πολιτικής Προστασίας.
Η επιστολή του Γερμανού Πρέσβη προς την ΕΑΠΣ

Η πρώτη  θετική αντίδραση προήλθε από τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Wolfang Dold, ο οποίος με  επιστολή του μεταξύ των άλλων σημειώνει:

"Τη στάση μου ως Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας απέναντι στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδας, ευελπιστώ ότι την εξέφρασα με σαφήνεια με την ευκαιρία της παράδοσης των τεσσάρων πυροσβεστικών οχημάτων στις 26 Νοεμβρίου 2013. Χαρακτηρίζεται από ευγνωμοσύνη και την αποφασιστικότητα να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος και των γερμανικών πυροσβεστικών αρχών. Εύχομαι οι δύο χώρες μας να συνεχίσουν, ειδικά και σε αυτόν το τομέα, τη στενή και βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη συνεργασία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για την ελληνογερμανική συνεργασία"

Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επαφή του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη με τον Επικεφαλής της Γερμανικής Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ΒΒΚ) Dr Franz-Josef,  στα πλαίσια του workshop  "για τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη", που πραγματοποιήθηκε στην  Αθήνα  20 με 22 Ιανουαρίου, όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας, ειδικά, σε ζητήματα πυροσβεστικής εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης, και η Ελληνίδα Εθνική
Αντιπρόσωπος της Πολ.Προστασίας στην Ε.Ε.
Αντιπύραρχος Κ. Σαΐνη  με τον Επικεφαλής
της Γερμανικής Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας Dr. Franz-Josef.


Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

                                                             
   1 -2-2014
        Συνάδελφοι  

Κατατέθηκε τελικά από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προστασίας το επί μήνες επεξεργαζόμενο σχέδιο νόμου με το όνομα     «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»
 Από την πρώτη ανάγνωση  του πολυσέλιδου κείμενου εντοπίσαμε διαφοροποιήσεις από το αρχικό κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Κάποιες από αυτές αφορούν βελτιώσεις, σύμφωνα και με τις  αιτιάσεις που είχαμε διατυπώσει τότε, αλλά και νέες ρυθμίσεις, που χρήζουν επεξεργασίας..
Ήδη μελετούμε το κείμενο του νομοσχεδίου, προκειμένου να διαμορφώσουμε συνολική και ολοκληρωμένη  άποψη.

Καλούμε τους Περιφερειακούς Εκπροσώπους της ΕΑΠΣ σε επικοινωνία με τα  μέλη μας, σε όλη τη χώρα, να μας αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου,  παρατηρήσεις, αιτιάσεις και  προτάσεις  ώστε να συμπεριληφθούν σε μια συγκροτημένη ολοκληρωμένη επεξεργασία του ν/σ, προκειμένου να την παρουσιάσουμε στα κόμματα  που θα επισκεφθούμε, καθώς και στη σχετική επιτροπή της Βουλής, στην ακρόαση φορέων, όταν κληθούμε.