Σελίδες

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

8 Μάρτη: Ημέρα της γυναίκας


Η ΕΑΠΣ χαιρετίζει την συμβολική καθιερωμένη  μέρα τιμής στην γυναίκα.
 
Χαιρετίζει την προσφορά των  συναδελφισσών Πυροσβεστριών, κάθε βαθμού και ειδικότητας, που χρόνια τώρα, κέρδισαν ισότιμα την θέση τους στο δύσκολο και ανδροκρατούμενο για δεκαετίες πυροσβεστικό επάγγελμα.

Οι  Ελληνίδες Πυροσβέστριες σήμερα μετά από προσπάθειες στις οποίες πρωτοστάτησε και η Ένωσή μας, μετέχουν στον πυροσβεστικό οργανισμό με συνθήκες ισότητας, χωρίς περιορισμούς στην κατάταξη στο Σώμα, με την ίδια εκπαίδευση, ίδιο χρόνο εργασίας,  καθήκοντα  και αποδοχές με τους άντρες συναδέλφους τους.

Σήμερα υπηρετούν σε  όλες τις υπηρεσίες του Π.Σ. σε κάθε είδους καθήκοντα, επιχειρησιακές και επιτελικές θέσεις, ενώ οι δύο πρώτες Αξιωματικοί φέρουν τον βαθμό του Αντιπυράρχου.