Σελίδες

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Προτάσεις για την αναμόρφωση του ΚΕΥΠΣ και του Κανονισμού Μεταθέσεων


Αθήνα 24-4-2014

Συνάδελφοι

Η Ένωσή  μας, μονότονα εδώ και χρόνια στα πάγια αιτήματά της περιλαμβάνει την αλλαγή και αναμόρφωση του βασικού θεσμικού πλαισίου που διέπει το σύνολο της επαγγελματικής μας εσωτερικής πυροσβεστικής ζωής.
Στις παρεμβασεις μας αυτές, σχεδόν επί δεκαετίες συμμετείχαμε σε δεκάδες επιτροπές εργασίας που συγκροτήθηκαν  είτε από την πυροσβεστική είτε  από την πολιτική  ηγεσία καταθέτοντας προτάσεις, που τουλάχιστον μέχρι τώρα αρχειοθετήθηκαν στο  γνωστό "ερμάριο της λήθης".

Παρόλα αυτά, διατηρώντας την αισιοδοξία μας, υποδεχόμαστε ως θετική την πρόσκληση του νέου Αρχηγού του Π.Σ. να συνεισφέρουμε με προτάσεις  σε δύο επιτροπές εργασίας που συγκροτήθηκαν για:
  • την αναμόρφωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος
  •  την αναμόρφωση του θεσμικού πλαίσιου που διέπει τον Κανονισμό Μεταθέσεων του προσωπικού του Π.Σ.             
     Και  γιά τους δύο τομείς η ΕΑΠΣ έχει διαμορφωμένο πλαίσιο προτάσεων που το αναμορφώνουμε σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις, αλλά και τη νλεα κοινωνική πραγματικότητα.

Προσκαλούμε όλα τα μέλη της ΕΑΠΣ που επιθυμούν  να μας αποστείλουν τις δικές τους προτάσεις, απόψεις  προς σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο των προτάσεων της Ένωσλης μας που θα κατατεθεί στις σχετικές επιτροπές του Α.Π.Σ.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά οι επιτροπές δεν θα παραδώσουν το έργο τους απλά σε άλλες επιτροπές και δεν αρχειοθετήσουν το υλικό και τα πορίσματα σε  ιστορικό χρονοντούλαπο,.