Σελίδες

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

To τακτικό συνέδριο της FEU 21-24 Μαΐου 2014

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες μέρες προς των ευρωεκλογών, ξεκίνησε στο Westport της Ιρλανδίας το τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Στις εργασίες την ΕΑΠΣ εκπροσωπούν οι Γ. Σταμούλης και Αν. Παππάς.
Στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου, είναι η προσπάθεια για:
·         Την Βελτίωση της Ασφάλειας των Πολιτών της ΕΕ.
·         Την Βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων και την καλύτερη  αντιμετώπιση των καταστροφών.
·         Την βελτιστοποίηση των συνθηκών ασφάλειας του Πυροσβέστη.

Στο συνέδριο  οι εθνικοί αντιπρόσωποι παρουσιάζουν τις εξελίξεις  στο χώρο της πυροπροστασίας - πυρόσβεσης στη χώρα τους, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται μέσω της ανταλλαγής  εμπειριών από όλες τις χώρες στα κύρια ζητήματα, του Ευρωπαϊκού  Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης, της Ευρωπαϊκής Πυροσβεστικής  Ακαδημίας και της  Ασφάλειας των επικοινωνιών  στην Ευρώπη.