Σελίδες

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Ευρωπαική πολιτική για την πυρόσβεση με ορίζοντα το 2020


Ανάμεσα στα  θέματα της αντζέντας που συζητήθηκε στο τακτικό συνέδριο της FEU   στο  WESTPORT  της  Ιρλανδίας  ήταν και η πορεία της κοινής ευρωπαικής πολιτικής για την πορεία της χάραξης στρατηγικής της ΕΕ για τον τομέα της πυρόσβεσης -πυρασφάλειας. με ορίζοντα το 2020.

Οι υπηρεσίες  πυρόσβεσης  και διάσωσης στην Ευρώπη, πρέπει σταδιακά να αρχίζουν να λειτουργούν διασυνοριακά.  ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα  των Ευρωπαίων πολιτών.
Οι  προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γίνονται όλο και πιο ποικιλόμορφες, με φόντο την 
οικονομική αβεβαιότητα που  επιδεινώνεται από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση .
Μέσα από τη συμμετοχή τους στη  FEU, οι επαγγελματικές ενώσεις των αξιωματικών των Πυροσβεστικών Σωμάτων  της Ευρώπης αναγνωρίζουν :
ότι είναι ανάγκη να: 


  • να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης  της Ευρώπης .
  • να  βελτιωθεί η ασφάλεια τόσο  των κατοίκων όσο και όσων  έρχονται να επισκεφθούν ή να ταξιδέψουν στο εσωτερικό της ΕΕ .
  •  να διασφαλιστεί ότι η οικονομική διακύμανση σε όλη την Ευρώπη δεν  θα οδηγήσει  σε αύξηση των εμπρησμών .
  •  να  προωθηθεί κοινό νομθετικό πλαίσιο  για τη βελτίωση των κατασκευών και την ασφάλεια της ΕΕ για όλους τπυς πολίτες της .

Στο επίκεντρο της ενιαίας  στρατηγικής για το 2020 βρίσκονται τα εξής:
  • η βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ
  • η βελτίωση της ασφάλειας των πυροσβεστών
  • η βελτίωση της ανταλλαγής ορθών  πρακτικών
  • η βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων  για την αντιμετώπιση καταστροφών