Σελίδες

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Ψυχολογικές επιπτώσεις σε πυροσβέστες μετά από επέμβαση σε σεισμό

Το νέο  ebook  της ΕΑΠΣ μιά εργασία των Ανθυποπυραγών Χουρδάκη Νικόλαου - Καπονικολού Λάμπρου -   Ανδρουτσάκου Ιωάννη  –  Γεωργίου Νικόλαου

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Αλλοι δυό τραυματισμοί στο καθήκον ενός επαγγέλματος "ακίνδυνου και υγιεινού"

Αθήνα 30-8-2014

Ενώ ακόμα δεν στέγνωσε το μελάνι από την επιστολή μας προς την πολιτική μας ηγεσία, για την επί έτη, απουσία θεσμικού πλαισίου κανόνων υγιεινής και  ασφάλειας στο Π.Σ. μετά τον τραυματισμό συναδέλφου  σε πυροσβεστική επιχείρηση στην Καστοριά, εχθές άλλοι δύο συνάδελφοι τραυματίστηκαν, πάλι σε πυροσβεστική επιχείρηση στο Θέρμο Αιτωλ/νιας.
 
Ευχόμαστε στους συναδέλφους ταχεία ανάρρωση και γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.
 
Καλούμε για άλλη μια φορά την  νέα πολιτική ηγεσία, να "κάνει τη διαφορά" και να προχωρήσει στο επί χρόνια "άβατο" της θεσμοθέτησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 
Καλούμε τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα να χρησιμοποιούν  σε όλες τις επιχειρήσεις τα διατιθέμενα μέσα ατομικής προστασίας και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις   της πυροσβεστικής τέχνης, τακτικής και στρατηγικής, ώστε με όσο το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.
 
Η  πολιτική προστασία της χώρας μας βρίσκεται επιχειρησιακά στα χέρια των Πυροσβεστών.
 
Ο Ασφαλής Πυροσβέστης εγγυάται την αποτελεσματική προστασία της χώρας.
 
 
 


 

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Άλλο ένα καλοκαίρι χωρίς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο πυροσβεστικό προσωπικό
Αθήνα  28-8-2014  Προς Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
            κ.Β.Κικίλια


Κύριε Υπουργέ

Το πυροσβεστικό προσωπικό  σε όλη τη  χώρα δίνει και αυτό το καλοκαίρι με αυταπάρνηση και υψηλό επαγγελματισμό, σκληρές μάχες  σε όλα τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, υπό το βάρος των γνωστών  υστερήσεων σε μέσα και εξοπλισμό.

Ο τελευταίος τραυματισμός του συναδέλφου,  κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Καστοριά, από έκρηξη βλήματος, επαναφέρει "με δραματικό τρόπο"  το ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγελματικού μας "πεδίου".

Και  επειδή οι "εγγενείς συνθήκες" του πυροσβεστικού επαγγέλματος δεν μπορούν να σταματήσουν να είναι επικίνδυνες και ανθυγιεινές,  αυτό που η Πολιτεία μπορεί να μας διασφαλίσει είναι θεσμικό πλαίσιο κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, που  θα περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεση των συναδέλφων σε αυτές.

Δυστυχώς παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, η Πολιτεία δεν  έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα  τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα επίκαιρο είναι το απόσπασμα από  επιστολή που είχαμε αποστείλει στις 28-09-2010 προς τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινοποιήσαμε προς τον τότε προκάτοχό σας, καθώς στο Σώμα  Επιθεώρησης Εργασίας:
"Με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 προβλέπεται ότι στις συμβάσεις που θα συνάπτει το Δημόσιο με τους εργολάβους καθαριότητας θα πρέπει να τίθεται και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. ʽΌταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.
Με την νέα αυτή ρύθμιση, ειδικότερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, παρατηρείται το εξής οξύμωρο:
Ζητείται από τους εργολάβους που αναλαμβάνουν έργο καθαριότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα, να τηρούν για τους εργαζομένους τους, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν τηρούν οι
ίδιες, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Το δεύτερο οξύμωρο είναι ότι ορθώς ζητείται από τους εργολάβους που θα παρέχουν έργο καθαριότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα, να τηρούν την εργατική νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, για το προσωπικό τους, όμως το Πυροσβεστικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, βρίσκεται εκτός πεδίου οποιονδήποτε αντίστοιχων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Κυρία Υπουργέ
Δυστυχώς , έχει γίνει πλέον γραφικό, η συνεχής διαμαρτυρία μας για το αυτονόητο, να ισχύσουν δηλαδή ότι για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι παραμονές των εκλογών το 2009 είχε προετοιμαστεί σχετικό νομοθετικό κείμενο, του οποίου από τότε μέχρι και σήμερα αγνοείται η τύχη του."
 
Παρόμοια παρέμβαση επιχειρήσαμε και πέρσι τέτοιο καιρό, πάλι με επιστολή μας προς τον προκάτοχό σας στις 23-7-2013 επισημαίνοντας:
" το πυροσβεστικό προσωπικό και αυτή τη χρονιά συνεχίζει να μάχεται, και όχι δυστυχώς χωρίς απώλειες, χωρίς να έχει ληφθεί καμία ειδική μέριμνα για τη θεσμοθέτηση κανόνων και υγείας και ασφάλειας, αλλά ούτε καν να εφαρμόζονται σε αυτό οι γενικοί κανόνες που έχουν νομοθετηθεί προς τούτο. Συγκεκριμένα με το Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111) τέθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, «νομοθετικά τουλάχιστο » υπό την προστασία του «περί Υγιεινής και Ασφάλειας Νομοθετικού Πλαισίου». Σύμφωνα με αυτό, διαχωρίζονται οι δράσεις του πυροσβεστικού προσωπικού σε συνήθεις δραστηριότητες, που γίνονται στα πυροσβεστικά καταστήματα (διαμονή, διοικητικές εργασίες, κλπ) και δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, που γίνονται έξω από τους χώρους των εγκαταστάσεων του Π.Σ. και έχουν να κάνουν με το κυρίως επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, δραστηριότητες με εξαιρετικά μεγάλη επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα.
Η νομοθετική πρόβλεψη για τις μεν «συνήθεις δραστηριότητες» επιτάσσει να λαμβάνονται υπόψη τα γενικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για τις δε «δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες» ορίζει ότι πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα για την λήψη των κατάλληλων μέτρων προς άρση ή τουλάχιστον μείωση της επικινδυνότητάς τους.
Ασθμαίνοντας, μετά από τρία χρόνια ιδρύθηκε στο Α.Π.Σ η «Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας» με αποστολή το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.
Μετά από δύο χρόνια, το 2008 η συγκεκριμένη Διεύθυνση εκπόνησε σχέδιο Π.Δ. για τα μέτρα ΥΑΕ κατά τις επιχειρήσεις (όπου διασαφηνίζεται και το ποιες είναι οι δραστηριότητες αυτές), το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, υπογράφηκε από αρμόδιους Υπουργούς, πέρασε από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά φρέναρε από την μη συνυπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών, λόγω την προξενούμενης οικονομικής επιβάρυνσης(περί τις 100.000 ευρώ).
Πέντε χρόνια μετά, ουδεμία εξέλιξη σημειώθηκε, δείχνοντας την ξεκάθαρη περιφρόνηση της Πολιτείας στο έργο και την προσφορά του Πυροσβέστη στη χώρα μας.
 
 
Κύριε Υπουργέ
 
Δυστυχώς η συνεχιζόμενη πολιτική του μη ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το  πυροσβεστικό προσωπικό, μας κάνει  "εύκολη την συγγραφική μας συνδικαλιστική μας δράση", αφού μπορούμε να επαναλαμβάνουμε αυτούσια τις παρεμβάσεις μας για την περιγραφή των προβλημάτων μας.
Γι αυτό απλά κλείνοντας σας παραθέτουμε το  "κλείσιμο" της αντίστοιχης περσινής μας παρέμβασης:
 
"Εκτός από την προαναφερθείσα ολιγωρία να θεσπιστούν μέτρα για τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγενείς δραστηριότητες, μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν περί ΥΑΕ σύμφωνα με το Ν.3144/2003 και όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3850/2010 και έχουν να κάνουν με τις «συνήθεις δραστηριότητες». Δηλαδή παρά την επιταγή του νόμου, παραμένουν «άγνωστες λέξεις» για το Πυροσβεστικό Σώμα :
- Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας
- Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
- Η σύσταση Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας Πρόληψης
- Η γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
- Η τήρηση Ιατρικού Φάκελου για κάθε εργαζόμενο, που να περιέχει και το ατομικό Βιβλιάριο Επαγγελματικού Κινδύνου, όπως η παρ.9 του άρ. 18 του Ν.3850/2010 ορίζει, καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία ή αρχείο.
Πέρα από τις όποιες προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τον «εργοδότη» αυτό που είναι κυρίαρχο είναι η συνεχιζόμενη διαχρονική «πολιτειακή» αδιαφορία για τη δημιουργία ενός Σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Οι Πυροσβέστες με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, με επαγγελματισμό και παρά τις ελλείψεις και τη μνημονιακή ασφυξία προασπίζουν όσο μπορούν την πολιτική προστασία της χώρας. Χρειάζεται και η Πολιτεία όμως να πράξει το δικό της καθήκον.
Ο ασφαλής Πυροσβέστης, θα μπορεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα να εγγυάται την Ασφάλεια αυτών των οποίων τάχθηκε να προασπίζεται."

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ Δεν είμαστε δεδομένοι κανενός!

Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,
  Συνεχίζοντας την αγωνιστική μας πορεία ενάντια στα Μνημόνια της εξαθλίωσης, της προσβολής της αξιοπρέπειάς μας και της πλήρους υποβάθμισης της υπηρεσιακής μας προσφοράς και προοπτικής, εμείς οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας της Χώρας μας, είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε για άλλη μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» εντολείς της, κλείνοντας αυτιά και μάτια σε όσους επιμελώς καλλιεργούν την ηττοπάθεια ανάμεσά μας, παίζοντας το παιχνίδι όσων προπαγανδίζουν την εικονική πραγματικότητα της εξόδου της χώρας μας από την κρίση και άρα την υποστολή της σημαίας του αγώνα.
  Σε εφαρμογή των αποφάσεων των συνδικαλιστικών μας οργάνων, καλούμαστε όλοι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που θα λάβουν και φέτος χώρα με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να εκδηλώσουμε κι εμείς την αγανάκτησή μας με περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα μας:
- για τη νέα αναίτια, άδικη και καταστροφική επίθεση, που δέχονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία
- για την μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ και τη συνεχιζόμενη μισθολογική μας απαξίωση
- για την αποδυνάμωση του αξιόμαχου των Υπηρεσιών όλων των Σωμάτων
- για την προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά των κυβερνώντων που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.
  Λεπτομέρειες για τον χρόνο και τον τόπο εκδήλωσης των διαμαρτυριών μας, θα σας γνωστοποιήσουμε τις προσεχείς  ημέρες.
 

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

΄Σας ευχαριστούμε δεν θέλουμε άλλο τέτοιο ενδιαφέρον για το καλό μας

                           
                         Ανοικτή Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση

            Το συμφέρον μας να καλύψουμε με τα αποθεματικά μας την μαύρη τρύπα του ΕΤΕΑ


Αθήνα 19-8-2014

Κύριε Υπουργέ

Δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα δεν καταφέραμε, με τη φωνή του δικαίου και λογικού να  ανατρέψουμε τις τροικανές εντολές και τις πολιτικές των στυγνών δανειστών  που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν τα επικουρικά και προνοιακά πυροσβεστικά ταμεία στο ΤΕΑΠΑΣΑ.

Δυστυχώς τα επιχειρήματα και οι διαμαρτυρίες μας δεν κατάφεραν να σας μεταπείσουν ώστε να μην γίνουν νόμος οι  "κατεδαφιστικές Διατάξεις" για τα επί δεκαετίες υγιή Ταμεία μας, που άντεξαν ακόμη και το ληστρικό  PCI.

Και ενώ δεν έχει στεγνώσει το μελάνι των διατάξεων του Ν.4281/2014,  με τον οποίον  νομοθετήθηκαν  οι  κατάφωρα άδικες  ρυθμίσεις  για τα Ταμεία μας και δεν έχει σβήσει ο ήχος από τις δηλώσεις σας ότι  αυτές είναι προς όφελος μας,  φανερώνεται ξεκάθαρα η σκοπιμότα της πολιτικής "αποφασίζω για σένα χωρίς εσένα".
 
Οι τελευταίες αναφορές στον Τύπο, οι οποίες και δεν έχουν διαψευσθεί από εσάς, αναφέρουν ότι το ΕΤΕΑ, στο οποίο αποφασίσατε να μας εντάξετε παρουσιάζει έλλειμα μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που άμεσα θα προκαλέσει  περαιτέρω μεγάλη αύξηση των ήδη πενιχρών επικουρικών συντάξεων.
 
Κύριε Υπουργέ
 
"Το καλό μας" θα ήταν να  μεριμνήσετε να επιστραφούν τα αρπαχθέντα του " κουρέματος"   πίσω στα Ταμεία μας.
Γιατί  όπως καλώς είχαμε προβλέψει, η επιμονή σας να ενταχθούμε στο ΕΤΕΑ, προφανώς και δεν έχει σκοπό την σωτηρία του ΤΕΑΠΑΣΑ αλλά την αφαίμαξη των διαθεσίμων αποθεματικών του για την κάλυψη της τρύπας του ΕΤΕΑ.
 
Επιφυλασσόμαστε για όλες τις νόμιμες ενέργειες  προκειμένου να διασώσουμε τον απομαχικό υστέρημα των συναδέλφων μας.
 
Κύριε Υπουργέ
Περιμένουμε έστω και τώρα  να λάβετε νομοθετική πρωτοβουλία, να αποκαταστήσεται  την αδικία.
 
Είναι το ελάχιστο  που μπορείτε να κάνετε για το πυροσβεστικό προσωπικό που όπως και κάθε χρόνο δίνει με ευσυνηδησία επαγγελματισμό  και αποτελεσματικότητα  τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε  όλη τη χώρα

 

Το έγκλημα στο "απομαχικό πυροσβεστικό υστέρημα"Αθήνα 18-6-2014


Συνάδελφοι


Παρά τις αντιδράσεις μας, τις παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα και τις κινητοποιήσεις μας, ψηφίστηκε  από το Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής το άρθρου 220 του πολυνομοσχεδίου που για συνεχή φορά  επιβάλλει  τις μνημονιακές επιταγές των στυγνών δανειστών.
Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπήκαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, για να ολοκληρωθεί η κατεδάφισή τους μετά το ληστρικό PCI.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:
  1. .«Από την 1.1.2015 το τ. ΤΑΥΠΣ {που χορηγεί την επικουρική  μας σύνταξη) εντάσσεται  υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε αυτό το υπερ -Ταμείο η δική μας εκπροσώπηση προβλέπεται πλέον να είναι από 1 εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΕΛΑΣ και ΠΣ και πολιτικό προσωπικό και 1 εκπρόσωπο που θα εκπροσωπεί  όλους τους απόστρατους των δύο Σωμάτων.
  2. Το Ταμείο μας, αυτό δύναται  μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό  πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α* 160).
  3. Από 1.1.2015 στο τ.ΕΤΥΠΣ , που χορηγεί την  εφάπαξ παροχή μας,  έχουν   εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α'50), καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β'313), όπως κάθε φορά ισχύουν. για τα  χορηγούμενα εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμείων  του  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων μας, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.  Ο  συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου  στη Βουλή.  Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβάλλεται μάλιστα με την απειλή  ότι σε  περίπτωση μη εφαρμογής  της, το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
  4. Δίνεται η δυνατότητα στο τ.ΕΤΥΠΣ  μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπεται αυτοδίκαια σε νομικό  πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α' 160).
  5. Για όποιο από τα Ταμεία μας, μετατραπεί  σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών μας  πόρων».
  6. Τέλος και για το ΜΤΠΥ, το οποίο μετέχουμε, με  κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
Συνάδελφοι

Δυστυχώς η  κυβέρνηση δεν άκουσε τη φωνή του δικαίου μας. Μετά τη ληστεία του "κουρέματος" των αποθεματικών των Ταμείων, ήρθε  τώρα να  τα εξαφανίσει πλήρως.

Οι εντολές της τροικανής επέλασης για την ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους συνεχίζονται. 

Κατεδαφίζεται το παρόν μας με το τσεκούρωμα των  μισθών και υποθηκεύεται το μέλλον μας με την εξαφάνιση της κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και ο πυροσβεστικός οργανισμός πρέπει σε πλήρη σύμπνοια να αντιδράσει υπεύθυνα αξιολογώντας τα νέα δεδομένα.

Τις επόμενες μέρες η Ένωση μας παίρνει πρωτοβουλίες για την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση για να  επιλεγεί η βέλτιστη λύση για την διάσωση της επικουρικής και προνοιακή μας ασφάλισης. 

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Παρέμβαση Προέδρου ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη στην Επιτροπή της Βουλής κατά την συνεδρίαση της ακρόασης φορέων κατα την συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ


Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη για το πολυνομοσχέδιο που πλήττει το ΤΕΑΠΑΣΑ


Για μία ακόμη φορά μας αγνόησαν...

Ψηφίστηκε τελικά χθες από το Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής το άρθρο 221 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, που είχαμε απαιτήσει να αποσυρθεί, ως απαράδεκτο, λόγω των καταστροφικών αλλαγών που επιφέρει στους δυο πυλώνες των ασφαλιστικών μας ταμείων, ήτοι στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ως γνωστόν, έδωσε μια συνεχή μάχη μέσα κι έξω από τη Βουλή από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η απόφαση του υπουργού Εργασίας να εντάξει τα Ταμεία μας στο ΕΤΕΑ και να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων του ταμείου του Λιμενικού Σώματος.
  Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατενόησε το δίκαιο των αιτημάτων μας και ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα έθετε ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, διότι το άρθρο 221, όπως είπε, ακυρώνει συσσωρευμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και περιορίζει την ελευθερία επιλογής των ασφαλισμένων.
  Επίσης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας στην Πλατεία Κολοκοτρώνη εκδήλωσαν με την παρουσία τους την συμπαράστασή τους στον αγώνα μας, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος και ο βουλευτής Τέρενς Κουίκ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μητρόπουλος Αλέξης, Τσουκαλάς Δημήτρης και Σταθάκης Γιώργος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Κατσώτης Χρήστος, καθώς και ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ κ. Βασίλειος Μαστρογιάννης.
  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου καταστήσαμε σαφές με την επίδοση του σχετικού ψηφίσματος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων ότι τυχόν ψήφιση του επίμαχου άρθρου θα εκληφθεί ως εμπαιγμός και απαξίωση όλων των ενστόλων, μια εξέλιξη που θα πυροδοτήσει νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι η κυβέρνηση όχι μόνο καταδεικνύει πώς αντιλαμβάνεται την «αγάπη» της για τους ένστολους, αλλά δεν συμμορφώνεται ούτε καν με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών που έχουμε υποστεί από τα μνημόνια.
  Δυστυχώς, εκ μέρους της κυβέρνησης και του υπουργού Εργασίας επιδείχθηκε αδιαλλαξία αφού δεν δέχθηκε ούτε την τροπολογία 12 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και την πρότασή μας για νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 3 του άρθρου 221 ώστε να ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής του εφάπαξ με κοινή υπουργική απόφαση.
  Κατόπιν τούτων κατά τη διεξαχθείσα ονομαστική ψηφοφορία εψήφισαν συνολικά 97 βουλευτές. Υπέρ του άρθρου 221, εψήφισαν ΝΑΙ 50 κυβερνητικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και ΟΧΙ 47 της αντιπολίτευσης.
  Ειδικότερα υπέρ του άρθρου ψήφισαν οι: Καραμανλή Άννα, Ιακωβίδου Παναγιώτα (Τάνια), Καραγκούνης Κωνσταντίνος, Στύλιος Γεώργιος, Μαρτίνου Γεωργία, Νταβλούρος Αθανάσιος, Καράμπελας Ιωάννης, Κοψαχείλης Τιμολέων, Υψηλάντης Βασίλειος – Νικόλαος, Κόνσολας Εμμανουήλ, Αυγερινοπούλου Διονυσία – Θεοδώρα, Μαρίνος Ανδρέας, Βεσυρόπουλος Απόστολος, Σενετάκης Μάξιμος, Δεικτάκης Γεώργιος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Πασχαλίδης Ιωάννης, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος, Σκόνδρα Ασημίνα, Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Αντωνίου Μαρία, Γεωργαντάς Γεώργιος, Δήμας Χρίστος, Κέλλας Χρήστος, Βογιατζής Παύλος, Κατσαφάδος Κωνσταντίνος, Χριστογιάννης Δημήτριος, Μάνη-Παπαδημητρίου Αννα, Τσουμάνης Δημήτριος, Κεφαλογιάννης Ιωάννης, Αραμπατζή Φωτεινή, Σκρέκας Κωνσταντίνος, Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Μακρή Ελένη, Μανδρέκα Ασπασία, Καρανάσιος Ευθύμιος. Κάρμαντζης Σταμάτιος, Καλαντζής Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος, Μπούρας Αθανάσιος, Δήμας Πύρρος, Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Γκόκας Χρήστος, Κασσής Μιχαήλ, Ρήγας Παναγιώτης, Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ, Μανιάτης Ιωάννης, Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας και Χριστοφιλοπούλου Εύη.
  Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Χαϊκάλης Παύλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Γιοβανόπουλος Κώστας και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μπούκουρας Στάθης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο οποίος είχε διαχωρίσει τη θέση του από το βήμα της Βουλής για το άρθρο 221, αντικαταστάθηκε λίγο πριν την ψηφοφορία.
  Οι Ομοσπονδίες μας δεν θα υποστείλουν φυσικά τη σημαία του αγώνα και ήδη σήμερα κατατίθεται η προσφυγή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ αναφορικά με τις εκδοθείσες από αυτό αμετάκλητες αποφάσεις για τις μισθολογικές περικοπές. Επίσης, δόθηκε ήδη εντολή στους νομικούς συμβούλους να εξετάσουν την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 221, έτσι όπως ψηφίστηκε, καθόσον η ίδια η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής αναφέρεται σε αυτό.
  Όπως έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει, θα εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας με πνεύμα ενότητας και αποφασιστικότητας.
Ο αγώνας συνεχίζεται!
 

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 
 
 
Αθήνα 6-8-2014
 
Συνάδελφοι
 
Σήμερα το πρωί τα σωματεία μας συμμετείχαν με δυναμισμό και μαχητικότητα στην  κοινή  ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας  ενάντια στην  άδικη και καταστροφική επίθεση, που επιχειρεί η κυβέρνηση με ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου ενάντια στα ασφαλιστικά μας ταμεία.
Μετά την συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το  Υπουργείο Οικονομικών και εν συνεχεία προς τη Βουλή  των Ελλήνων.
Λίγο προς της εισόδου υπήρξε "αστυνομικός φραγμός" με ισχυρές δυνάμεις που απαγόρευσαν την συνέχιση της πορείας, επιτρέποντας μόνο στα Προεδρεία των Σωματείων να περάσουν του φραγμό.
Εξαιτίας του παραπάνω, μόνο τα προεδρεία των σωματείων μας, εν συνεχεία κατευθύνθηκαν προς τις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αιφνιδιαστικές, εν κρυπτώ και κατάφωρα άδικες τελευταίες  τροποποιήσεις του κανονισμού μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
Τα προεδρεία είχαν συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο  κ. Β. Παπαγεωργίου, που του επιδόθηκε σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας και του εκτέθηκαν οι  κάθετες διαφωνίες σχετικά με τις τελευταίες  ρυθμίσεις που  επί της ουσίας δίνουν την έναρξη των "εργασιών κατεδάφισης" του κανονισμού μεταθέσεων.
 
 
Στον κ. Αρχηγό εκφράστηκε η  έντονη δυσαρέσκεια  για την εν κρυπτώ   διαδικασία που ακολουθήθηκε, την ίδια στιγμή που υποτίθεται  είναι σε εξέλιξη σχετική επιτροπή επεξεργασίας για την βελτίωση του κανονισμού, ενέργεια που σαφώς δεν προάγει την εργασιακή ειρήνη στον πυροσβεστικό οργανισμό.
Από τον κ.  Αρχηγό ζητήθηκε η άμεση εισήγηση προς τον κ. Υπουργό Δ.Τ.Π.Π. της άμεσης κατάργησης του σχετικού Π.Δ. και η έναρξη  άμεσα υπεύθυνου και αξιόπιστου διαλόγου για την βελτίωση του κανονισμού μεταθέσεων.                 
 
                                                            Οι Πρόεδροι
                          Δημήτρης Σταθόπουλος              Γιάννης Σταμούλης
 
 ακολουθεί το ψήφισμα διαμαρτυρίας που επιδόθηκε
 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας

 
 
Αθήνα 6-8-2014
 
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση του πυροσβεστικού προσωπικού για την  αιφνίδια, εν κρυπτώ και καταφανώς  άδικη τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, με τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 93/2014.
Το συγκεκριμένο Π.Δ. συντάχθηκε και προωθήθηκε την ίδια στιγμή που σχετική επιτροπή μελετά την βελτίωση του κανονισμού μεταθέσεων, δείχνοντας ξεκάθαρα πως αντιλαμβάνεται η ηγεσία τις διαδικασίες του διαλόγου και της διαβούλευσης για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό προσωπικό.
Πέρα όμως από την απαράδεκτη αυτή διαδικασία, οι ρυθμίσεις αυτές, είναι το πρώτο σοβαρό πλήγμα στην αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη του συστήματος μεταθέσεων, γυρνώντας το εργασιακό μας πλαίσιο δεκαετίες πριν.  
 
1.     Συγκεκριμένα με την παρ, 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2014, επαναφέρεται επί το χείριστο παλαιότερη ρύθμιση, όπου μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης μπορούν να μετακινούν, ανευ κριτηρίων, αζημίως, για όσο χρόνο και με όποια συχνότητα επιθυμούν, προσωπικό από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προς τα διοικητικά υπαγόμενα Πυροσβεστικά Κλιμάκια και αντίστροφα. Το χειρότερο σε αυτή τη ρύθμιση είναι ότι δεν προβλέφθηκε ότι στην εφαρμογή αυτή περιλαμβάνονται και Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν Πυροσβεστικά Κλιμάκια που είτε βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσπαση, είτε βρίσκονται σε νησιά, με αποτέλεσμα αυτή η «ανευ κριτηρίων μετακίνηση» να μετατρέπεται σε δυσμενή μετάθεση επί της ουσίας.
2.     Με την παρ, 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2014, Αξιωματικοί Γ.Υ. μετατρέπονται μόνο ως προς τη μεταθετότητα σε Αξιωματικούς ειδικής αντιμετώπισης, οι εισαχθέντες συνάδελφοι Αξ/κοι πτυχιούχοι, κατά παρέκκλιση, τοποθετούμενοι ανευ κριτηρίων, ανευ οργανικών θέσεων, σε υπηρεσίες Κ.Υ. και έδρες ΠΕΠΥΔ για τουλάχιστον 5 χρόνια.  Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πράγματι ρεσιτάλ προχειρότητας, μιας και προσπαθεί να επιλύσει με το πλέον άδικο τρόπο, το ζήτημα των  «διοικητικών αξιωματικών» Το μόνο δικαιολογητικό της «φαστ τρακ» της ρύθμισης η εκ των υστέρων νομιμοποίηση των εξερχομένων της τελευταίας σειράς, όπου  πάλι «κατά παρέκκλιση» τοποθετήθηκαν όλοι στην Αττική.
3.     Με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2014, ορίζεται μια «καινοφανή σύλληψη της μεταθετότητας» αφού προβλέπεται ότι οι νεοεξερχόμενοι από την Σχολή Πυροσβεστών διατίθεναι στην ΠΕΠΥΔ Αττικής και στη συνέχεια τοποθετούνται σε υπηρεσίες. Μόνο που η ρύθμιση «παρέλειψε» να προκαθορίσει τον χρόνο της διάθεσης, δίνοντας τη δυνατότητα της μετατροπής της «διάθεσης» σε μετάθεση.
4.     Με την παρ, 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 93/2014 αυξάνεται 100% ο χρόνος της απόσπασης για υπηρεσιακούς λόγους, με συνακόλουθο την ανάλογη αύξηση της επιβάρυνσης του συναδέλφου, ειδικά  στη σημερινή δύσκολη συγκυρία.
5.      Με την παρ, 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 93/2014 εισάγεται μια «καινοφανή ρύθμιση» που ανοίγει την πόρτα στη διάθεση του πυροσβεστικού προσωπικού σε αλλότριες «δημόσιες υπηρεσίες» χωρίς ξεκάθαρες διαδικασίες, οριζόμενες πάλι από «μονοπρόσωπο όργανο» της Διοίκησης.
6.     Με την παρ, 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 93/2014, χωρίς καμία μελέτη, με «πυροσβεστικό τρόπο» γίνεται ενιαιοποίση πόλεων και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ως πρώτο βήμα μέχρι να θεωρηθεί όλη η χώρα ως μια πόλη και να επανέλθει το σύστημα των μεταθέσεων, εκεί που ήταν προ ετών «ο πυροσβεστικός υπάλληλος μετατίθεται για τις ανάγκες της υπηρεσίας, όπου, όταν και για όσο θέλει η υπηρεσία»
 
 Οι παραπάνω διατάξεις κλονίζουν το αίσθημα δικαίου, διαφάνειας της εργασιακής πυροσβεστικής ζωής, εισάγουν ρυθμίσεις που πλήττουν καίρια την οικογενειακή  ζωή των συναδέλφων.
Σε  μια τέτοια δύσκολη οικονομική συγκυρία με τον Πυροσβέστη σκληρά δοκιμαζόμενο από την μνημονιακή μέγγενη, οι ρυθμίσεις αυτές  είναι διπλά σκληρές και καταφανώς άδικες.
Δεν αξίζει στην επαγγελματική προσφορά και ευσυνηδησία  του πυροσβεστικού προσωπικού τέτοια αντιμετώπιση.
Καλούμε τον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, να προστατέψει την εργασιακή ειρήνη στο εσωτερικό του οργανισμού μας, ειδικά αυτή την ώρα που το συνδικαλιστικό μας κίνημα δίνει σκληρό αγώνα στα υπόλοιπα μέτωπα και να εισηγηθεί άμεσα την κατάργηση αυτών των διατάξεων.
Καλούμε τον νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος προφανώς δεν είχε πλήρη εικόνα των εργασιακών και υπηρεσιακών ζητημάτων  του Π.Σ. να αποκαταστήσει την αδικία που συντελέστηκε με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, να τις αποσύρει άμεσα και να εποπτεύσει διαδικασιών διαλόγου και δημόσιας διαβούλευσης για την πραγματική και δίκαιη και αξιοκρατική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του κανονισμού μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
Για τα Δ.Σ της ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ
Οι Πρόεδροι
Δημήτρης Σταθόπουλος              Γιάννης Σταμούλης
 
 
 
 
 
 
 
 


Στο δρόμο του αγώνα, να ακουστεί η φωνή του δικαίου μας

Σήμερα το πρωί  στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρωθήκαμε  Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί,  για να εκφράσουμε την έντονη αγανάκτησή μας για τη νέα αναίτια, άδικη και καταστροφική επίθεση, που δέχονται τα ασφαλιστικά μας ταμεία, όταν μάλιστα το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί οριστικά και αμετάκλητα ότι κακώς η Κυβέρνηση υπέπεσε το 2012 στον «πειρασμό» της τρίτης κατά σειράν σύνθλιψης των μισθολογικών μας απολαβών και της επακόλουθης αποδυνάμωσης του αξιόμαχου των Υπηρεσιών όλων των Σωμάτων.
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΜΕ  διότι το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή προς ψήφιση από το Β΄ Θερινό Τμήμα της, σχετική ρύθμιση -άρθρο 221 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την κατάργηση της αυτοτέλειας των ασφαλιστικών ταμείων. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση με μονομερείς αποφάσεις, εν μια νυκτί, αποφάσισε για εμάς, χωρίς εμάς. Αποφάσισε δήθεν να μας νοικοκυρέψει, ενώ είναι γνωστό τοις πάσι ότι τα Ταμεία μας και βιώσιμα είναι και δεν τυγχάνουν καμίας απολύτως κρατικής επιχορήγησης. Για ακόμα μια φορά στόχος είναι τα υπόλοιπα των αποθεματικών των Ταμείων, αποσιωπώντας ότι από τα προηγούμενα «κουρέματα» χάθηκαν στο βωμό των «αρπακτικών» της Τρόικας και της διεθνούς τοκογλυφίας, πάνω από 350.000.000 ευρώ.

 Σήμερα, έρχονται να δώσουν τη χαριστική βολή στα Ταμεία μας, σ' αυτά που με πολύ κόπο και θυσίες κτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και το χειρότερο, παρά τις προσπάθειες και την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε προς όλες τις πλευρές για την αδικία που συντελείται, οι κυβερνώντες επιμένουν στην ψήφιση των επαχθών ρυθμίσεων, αδιαφορώντας όχι μόνο για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος, αλλά και για αυτό ακόμα το βιοτικό επίπεδο και τις ζωές των ασφαλισμένων.
Θέλουν Ταμεία διαλυμένα, που δεν θα εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων τα στήριξαν και τα στηρίζουν, αλλά αυτές του σπάταλου και διεφθαρμένου κράτους.
Θέλουν ασφαλισμένους πένητες, θέλουν εγκλωβισμένους χιλιάδες ασφαλισμένους με υπερώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατά συνέπεια ανατροπή των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών διατάξεων.
Θέλουν την εξανέμιση του εφάπαξ βοηθήματος , κυρίως για τους νέους ασφαλισμένους.
Θέλουν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και παράδοσή της, άνευ όρων, στην ιδιωτική με το μανδύα του επαγγελματικού ταμείου.
Θέλουν αποδόσεις που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι η επιστροφή των κρατήσεων που θα καταβάλλονται στα σαράντα χρόνια εργασιακού-ασφαλιστικού βίου και μάλιστα στην ονομαστική τους αξία.
 

 Όλα αυτά μας προκαλούν αποτροπιασμό και θλίψη γιατί την ίδια ώρα η Κυβέρνηση δεν παραλείπει να εκθειάζει το ρόλο των ενστόλων και να μοιράζει αφειδώς ανέξοδες ευχαριστίες για την προσφορά τους στην κοινωνία και στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Μια Ελλάδα, όμως, χρεοκοπημένη εξαιτίας συγκεκριμένων λανθασμένων πολιτικών, τη σωτηρία της οποίας καλούμαστε να πληρώσουμε όλοι εμείς και όχι εκείνοι που την οδήγησαν στην παρακμή και τη σήψη.
 
Μετά την συγκέντρωση  ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπου υπήρξε συνάντηση με τον κ.Γενικό Γραμματέα, του οποίου του επιδόθηκε το σχετικό ψήφισμα. Στην συνέχεια η πορεία έφθασε στην Βουλή των Ελλήνων, όπου και υπήρξε αστυνομικός φραγμός, όπου δόθηκε άδεια να περάσουν μόνο οι Πρόεδροι των Σωματείων προκειμένου να επιδώσουν το ψήφισμα της διαμαρτυρίας. 
 
Στο κοινό ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφερόταν:
"ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να αποσύρει το επίμαχο άρθρο 221 από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε διαφορετική δε περίπτωση τους βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων, να μη συνεργήσουν με την ψήφο τους σε μια ακόμη κατάφορη αδικία εις βάρος των ενστόλων.
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τους κ.κ. Βουλευτές, πρωτίστως της συγκυβέρνησης, να ακούσουν έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία, την καθολική απαίτηση των ενστόλων για απόσυρση του επίμαχου άρθρου.
  ΚΑΛΟΥΜΕ επίσης τους κ.κ. Βουλευτές, να ασκήσουν τον προσήκοντα κοινοβουλευτικό έλεγχο προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης καλώντας το να συμμορφωθεί, αυθωρεί και παραχρήμα, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  Την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, αντί της προκαθορισμένης συνάντησης με τον κ. Υπουργό Οικονομικών οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών μας συνάντησαν τον «αστυνομικό φραγμό» στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών. Κατ' αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο αντιμετωπίστηκαν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 70.000 εν ενεργεία Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών, τρόπος που προσβάλλει τα Σώματα που υπηρετούν, αυτά καθ' αυτά.
  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ για άλλη μια φορά στην Κυβέρνηση ότι όσο δεν εφαρμόζει το διατακτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρανομεί και ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
  Οι ένστολοι δεν είναι δεδομένοι κανενός, ούτε θα καταστούν όμηροι των όποιων κυβερνητικών σχεδιασμών, όταν καθημερινά δίνουν μάχες διακινδυνεύοντας τη ζωή τους.
  Απαιτούν σεβασμό και θωράκιση για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις αντιξοότητες και τους κινδύνους του λειτουργήματός τους.
  Κάτω, λοιπόν, τα χέρια από τα Ταμεία μας, κάτω τα χέρια από τις τσέπες μας, τον κόπο και τον ιδρώτα μας.
  Μην επιχειρείτε την δημιουργία κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού με τον διαχωρισμό για άλλη μια φορά των εργαζομένων σε προνομιούχους και μη.
  Μη χύνετε το δηλητήριο της διχόνοιας ανάμεσά μας.
  Μην υπονομεύετε την ασφάλεια των συμπολιτών μας."


 
 

Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Φτάνει Πια


ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 
Αθήνα 2-8-2014
 
Συνάδελφοι,
 
Τα τελευταία χρόνια το πυροσβεστικό προσωπικό, μπήκε στο στόχαστρο του μνημονιακού εφιάλτη, ο οποίος περιέκοψε τις ήδη πενιχρές αποδοχές του, συρρίκνωσε τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά του δικαιώματα.
Με πενιχρές αποδοχές στην ενέργεια, και πολλαπλάσια πενιχρές συντάξεις στην αφυπηρέτηση, διαμορφώνεται το εργασιακό πλαίσιο του Έλληνα Πυροσβέστη που εκτός από τις πυρκαγιές που καλείται στην  "υπηρεσία του", πλέον πρέπει να σβήνει τις πυρκαγιές στην καθημερινότητά του. 
Και ενώ το μόνο που υπάρχει σε περίσσευμα είναι κυβερνητικές δηλώσεις συμπάθειας στο έργο του, το έλλειμα σε πολιτικές πράξεις συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.
Παρά τις "κυβερνητικές εξαγγελίες" για  μισθολογική αποκατάσταση, ούτε καν εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ  δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.
Παράλληλα σε αυτή την πολιτική της εχθρότητας και απαξίας απέναντί μας, ήρθε εν μέσω θέρους, την ώρα που εξελίσσεται ο αντιπυρικός "πόλεμος", άλλη μια φωτιά, να στοχεύσει, αυτή τη φορά την επικουρική μας ασφάλιση.
Τελείως αιφνιδιαστικά με το άρθρο 221 του  221 του πολυνομοσχεδίου  που κατατέθηκε στη Βουλή συμπεριλαμβάνονται εξοντωτικές διατάξεις  τόσο για το Επικουρικό μας Ταμείο όσο για το Ταμείο Πρόνοιας μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ.
Το πρώτο το τσουβαλιάζουν στο ΕΤΕΑ  και το δεύτερο το προετοιμάζουν με την εφαρμογή ενός αγνώστου μαθηματικού τύπου στην απονομή του εφάπαξ, για εξαύλωση του αναμενόμενου απομαχικού  βοηθήματος.
Και ως το κερασάκι στην εργασιακή μας τούρτα, άνευ διαλόγου, εκδόθηκε νομοθετική ρύθμιση που πλήττει καίρια τον κανονισμό μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
 
Συνάδελφοι
 
Η φωτιά αυτή πλέον καίει και τον "οίκο μας". Να τη σταματήσουμε.
 
Με μαζικότητα να συμμετάσχουμε στην ένστολη  πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα 6 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00΄στην πλατεία Κολοκοτρώνη, μαζί με όλους τους συναδέλφους των Ε.Δ. και Σ.Α.
 
Μετά το πέρας της διαμαρτυρίας να συμμετάσχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΥΠΣ στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την αιφνιδιαστική και κατάφορα άδικη τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων.
    
                                       Το δίκιο μας να σβήσει την φωτιά της αδικίας
 
Για  το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
 
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν.Γραμματέας
Γιάννης Σταμούλης             Αναστάσιος Μανιάτης

Δηλώσεις στη ΝΕΡΙΤ 2-8-2014 απογευματινό δελτίο ειδήσεων

Δηλώσεις έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, μετά την ακρόαση των φορέων, από τη σχετική επιτροπή για το πολυνομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Δηλώσεις στη ΝΕΡΙΤ 2-8-2014 μεσημεριανό δελτίο

Δηλώσεις έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, μετά την ακρόαση των φορέων, από τη σχετική επιτροπή για το πολυνομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Η "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ" ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑθήνα 2-8-2014

Οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ  παραβρέθηκαν στην ειδική συνεδρίαση, (ακρόαση φορέων) της Επιτροπής της Βουλής, που επεξεργάζεται το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις επαχθείς ρυθμίσεις για την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ  Δημ.Σταθόπουλος παρουσίασε την κοινή θέση των δύο σωματείων και ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γιάν Σταμούλης, απάντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών σχετικά με τις επεφρασμένες απόψεις και την κάθετη διαφωνία μας στις ρυθμίσεις.
 
Στην επιτροπή κατατέθηκε από κοινού, το παρακάτω κείμενο.
 
Εν όψη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, εκφράζουμε την κάθετη αντίθεση μας, αναφορικά με το άρθρο 221, αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν τον Τομέα Πρόνοιας όσο και τον Επικουρικό Τομέα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Και οι δύο τομείς μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες καταδυκνείουν την βιωσιμότητα με την σημερινή του μορφή για τα επόμενα 40 χρόνια.
Ειδικά για το Επικουρικό μας Ταμείο επισημαίνουμε ότι από 1-1-2015 έχει εφαρμογή και σε αυτό ο μαθηματικός τύπος με τον συντελεστή βιωσιμότητας για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εργασίας
Ως εκ τούτου οποιαδήποτε ένταξη στο ΕΤΕΑ είναι άνευ ουσίας, παρά μόνο να ληστευθούν και τα εναπομείναντα αποθέματά μας, μετά το PCI.
Αναφορικά με το Ταμείο Προνοίας μας, μόλις έχει εγκριθεί η αναλογιστική μελέτη του και από το Υπουργείο Εργασίας και είναι έτοιμη από τον Υπουργό μας, η σχετική νέα απόφαση για τον καθορισμό του υπολογισμού του εφάπαξ με όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την βιωσιμότητά του στο μέλλον.
Η οποιαδήποτε ρήτρα αξιόμαχου συνίσταται στο να μας επιστρέψει πίσω η κυβέρνηση τα
72 .790. 182 που σε μία νύχτα ληστεύτηκαν από το PCI.
 Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα τις ρυθμίσεις που αφορούν το ΤΕΑΠΑΣΑ .
 
Μετά το τέλος της ακρόασης, έξω από το Κοινοβούλιο,  έγιναν από τους δύο Πρόεδρους,  δηλώσεις προς τα ΜΜΕ εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση του πυροσβεστικού προσωπικού στις προωθούμενες διατάξεις για την επικουρική ασφάλιση του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΠΣ Γ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη για το ΤΕΑΠΑΣΑ


Δείτε τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΠΣ στο δελτίο ειδήσεων του STAR Λαμίας για το ΤΕΑΠΑΣΑ
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x22jvhs" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x22jvhs_%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B1-20-30-31-7-2014_news" target="_blank">Γεγονότα 20:30 31-7-2014</a> <i>by <a href="http://www.dailymotion.com/LAMIASTARGR" target="_blank">LAMIASTARGR</a></i>
 

Δηλώσεις ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ στο REAL FMΓια την αιφνιδιαστική κατάθεση του νομοσχεδίου για το ΤΕΑΠΑΣΑ

Ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

 
 
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 201/1/32
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
  Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ουδεμία πρόθεση συμμόρφωσης με την απόφαση του Σ.τ.Ε. έχει επιδείξει μέχρι σήμερα.
  Παράλληλα, στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή περιλαμβάνονται επώδυνες διατάξεις για τα ασφαλιστικά μας ταμεία που τα οδηγούν ουσιαστικά στη διάλυσή τους με ολέθριες συνέπειες στη λειτουργία και των τριών Σωμάτων.
  Ως εκ τούτου ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος. Γι αυτό και τα προεδρεία των Ομοσπονδιών αποφάσισαν την πραγματοποίηση ένστολης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Αθήνα, την προσεχή Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.00 στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
  Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι για την μαζική και δυναμική συμμετοχή τους.
  Επιπλέον καλούνται και όλοι οι ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων όπως και οι συνταξιούχοι, να δώσουν και από την πλευρά τους το δυναμικό παρών.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των καταστροφικών διατάξεων του άρθρου 221.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ
 
 

O Πρόεδρος της ΕΑΠΣ στην εκπομπή του Μ.Κουρή στο Κontra

Συμμετοχή του Προέδρου της ΕΑΠΣ, Γιάννη Σταμούλη στην εκπομπή του Μ. Κουρή στο κανάλι KONTRA την 30-07- 2014

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Σ.τ.Ε.

Αθήνα 29 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 500/7/36
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
  Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που εξαγγείλαμε εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης στις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., οι Ομοσπονδίες μας πραγματοποίησαν σήμερα συνάντηση με τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά την ιστορική απόφαση που υποχρεώνει την Κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις μισθολογικές αδικίες αναφέραμε σήμερα στον κ. Πρόεδρο ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί παρελκυστική τακτική, αποφεύγοντας ακόμα και μια απλή ενημέρωσή μας για τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Σ.τ.Ε.
  Από μέρους μας αναφέρθηκε ότι θα προσφύγουμε στην αρμόδια Επιτροπή Συμμόρφωσης του Σ.τ.Ε. ζητώντας να υποχρεώσει την εξακολουθούσα παρανομούσα διοίκηση στη συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση επιβάλλοντας ταυτόχρονα και χρηματική κύρωση.
  Ο κύριος Πρόεδρος χαρακτήρισε εύλογες τις ανησυχίες μας και μας γνώρισε ότι εφόσον θεωρούμε πως δεν υπάρχει η αναμενόμενη κυβερνητική ανταπόκριση, είναι δυνατή η αξιοποίηση εκ μέρους μας περαιτέρω ένδικων μέσων που διαθέτουμε.