Σελίδες

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

To νέο e-book της ΕΑΠΣ


Το νέο e-book  της ΕΑΠΣ  βασίζεται  στο πόνημα  το  οποίο εκπόνησε, τον Φεβρουάριο του 2013,  ως διπλωματική εργασία, η Πυραγός Κυριακή Μπόσινα, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού της, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στη Διαχείριση  φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
Στην εργασία αναλύεται η λειτουργία του μηχανισμού διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, επισημαίνοντας τους λόγους δυσλειτουργίας του και   προτείνοντας ουσιαστικές  παρεμβάσεις  που θα αναδιοργανώσουν το συνολικό πλέγμα του.
Εξίσου ενδιαφέρον αποτελεί η παρουσίαση του αμερικάνικου συστήματος διαχείρισης και καταστολής δασικών πυρκαγιών. 
Την μελέτη της, η συνάδελφος, την παραχώρησε στην ΕΑΠΣ ,προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω των επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο, ώστε να φθάσει σε όλα τα στελέχη του Π.Σ.

O μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής