Σελίδες

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΝΕΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 176

Συνάδελφοι

Μετά από επικοινωνία μαζί μας το δικηγορικό γραφείο της κ. Νίνου, μας ενημέρωσε ότι όσοι συνάδελφοι εν ενεργεία και σε αποστρατεία  της είχαν αναθέσει τη νομική εκπροσώπηση για την προσφυγή για τα 176 ευρώ, θα χρειαστεί  οπωσδήποτε να της αποστείλουν, μέχρι 15/11, σύμφωνα με το υπόδειγμα που μας απέστειλε νέα εξουσιοδότηση.
Το  σύνολο των  ονομάτων των συναδέλφων που μας απέστειλε η κ,Νίνου τα αποστέλλουμε σε όλες τις Π.Υ.  στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, καθώς και στην ΠΕΑΠΣ για την ενημέρωση των συνταξιούχων συναδέλφων.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της κ.Νίνου είναι Ομήρου 34 Αθήνα.


Το υπόδειγμα της εξουσιοδότησης