Σελίδες

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Για τις εκλογές εκπροσώπων των Αξιωματικών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεωνΣυνάδελφοι

Ενόψη των εκλογών της 13ης Δεκεμβρίου για την ανάδειξη εκπροσώπων των Αξιωματικών στο υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων, ανοίγουμε τους επικοινωνιακούς κόμβους της ΕΑΠΣ στους συναδέλφους υποψηφίους για να επικοινωνήσουν με τα μέλη μας, προκειμένου να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση.
Η ΕΑΠΣ, στη διάρκεια της πορείας της, έδωσε σημαντικό αγώνα για τον κανονισμό μεταθέσεων, την τροποποίησή του για την προστασία των εργαζομένων, αλλά στάθηκε και πολλές φορές καταγγελτικά όταν αυτός καταστρατηγείτο.
Γι αυτό και η ΕΑΠΣ θεωρεί πολύ σημαντικό τις συγκεκριμένες εκλογές για την ανάδειξη συναδέλφων  εκπροσώπων των Αξιωματικών στο υπηρεσιακό συμβούλιο μεταθέσεων.