Σελίδες

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Aποκατάσταση της αδικίας για τη μη χορήγηση του Επιδόματος Εξομάλυνσης

Αθήνα 29-12-2014

 Συνάδελφοι

 Εδώ και χρόνια, σε μια κατηγορία συναδέλφων με τις διατάξεις του Ν. 2448/96, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 παρ. 10 του Ν. 3205/03 επιβλήθηκε μια μισθολογική αδικία, να χορηγείται το "Επόδομα Εξομάλυνσης", της κατηγορίας έγγαμος με τέκνα, μόνο στον έναν από τους δύο συζύγους αν είναι ένστολοι. 
 Για αυτήν την αδικία πολλοί συνάδελφοι από το χώρο των ενστόλων, είχαν προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη και αρκετές αμετάκλητες αποφάσεις έχουν εκδοθεί, δικαιώνοντας τους ατομικά. 
 Υπό την πίεση των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων και μετά από παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η από 11/12/14 υπ’ αριθ. 74ΑΡΗ-6Τ8 Εγκύκλιό του με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» στην οποία (σελ. 3) δίνεται οδηγία με την οποία καταργείται η διάταξη της παρ. 3 (δ’ εδάφιο) του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 και το Επίδομα Εξομάλυνσης ορίζεται για τους συναδέλφους με τέκνα στο ίδιο ποσό και το λαμβάνουν πλέον και οι δύο, αν είναι ένστολοι. Μετά από επικοινωνία με την Διαχείριση Χρηματικού του Α.Π.Σ. ενημερωθήκαμε ότι ήδη γίνονται ενέργειες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης οδηγίας του Υπουργείου Οικονομικών .