Σελίδες

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Διαχείριση πτωμάτων σε καταστάσεις κρίσης και μαζικών καταστροφών

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεχίζει τον εμπλουτισμό της ψηφιακής της βιβλιοθήκης, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, με εξειδικευμένες εκδόσεις στελεχώνκαι των υπολοίπων φορέων που συμμετέχουν στο πλέγμα της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Μια τέτοια έκδοση αποτελεί και η παρούσα, η οποία μελετά ένα ιδιαίτερα δύσκολο αντικείμενο, αυτό της «Διαχείρισης πτωμάτων σε καταστάσεις κρίσης & μαζικών καταστροφών». Συγγραφέας της, ένας εξαίρετος συνάδελφος της ΕΛ.ΑΣ., ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κριερής Δημήτριος,
Το υλικό της έκδοσης είναι μέρος από την διπλωματική του εργασία που εκπόνησε κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στη «Διαχείριση Κρίσεων Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων»
Μέσα από την μελέτη του ο εξαιρετικός συνάδελφος, προσπαθεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τη Διαχείρισης Μαζικών Απωλειών Ζωής (Δ.Μ.Α.Ζ.) μετά από ένα καταστροφικό συμβάν. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην διαπίστωση της ανάγκης λήψης μέριμνας για τη διαχείριση των σορών των θυμάτων καταστροφών, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, καθώς και της ανάγκης ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού ώστε η διαδικασία να γίνεται με τρόπο που να μην θίγεται η αξιοπρέπεια των νεκρών.

Διαχείριση πτωμάτων σε καταστάσεις  κρίσης και μαζικών καταστροφών

Read more publications at Calaméo


Το μέρος της μελέτη του, ο συνάδελφος, την παραχώρησε στην ΕΑΠΣ, προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω των επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο, ώστε να φθάσει σε όλα τα στελέχη του Π.Σ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις και κρίσεις είναι του συντάκτη και όχι οποιοδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα, και διατυπώθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας.

Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Α.Π.Σ
Γιάννης Σταμούλης