Σελίδες

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 176


Συνάδελφοι

Μετά από νέα  επικοινωνία μαζί μας το δικηγορικό γραφείο της κ. Νίνου, μας  απέστειλε νέα λίστα με  ονόματα συναδέλφων  εν ενεργεία και σε αποστρατεία, οι οποίοι της είχαν αναθέσει τη νομική εκπροσώπηση για την προσφυγή για τα 176 ευρώ.
Οι συνάδλεφοι αυτοί θα χρειαστεί  οπωσδήποτε να της αποστείλουνε νέα εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που μας απέστειλε.
Τη λίστα των ονομάτων και το υπόδειγμα της εξουσιοδότησης την έχουμε ήδη αποστείλει  σε όλες τις Π.Υ.  στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση, καθώς και στην ΠΕΑΠΣ για την ενημέρωση των συνταξιούχων συναδέλφων.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της κ.Νίνου είναι Ομήρου 34 Αθήνα.