Σελίδες

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Αθήνα 6-4-2015
Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε στις 31-3-2015 η συνεδρίαση του ανώτερου θεσμικού οργάνου του Π.Σ. του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, προκειμένου να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και να διαμορφωθεί πρόταση για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση νέων προμηθειών του Σώματος για το 2015 και τα επόμενα έτη.

Στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και της ΕΑΠΣ  στην εισήγηση τους από κοινού, επεσήμαναν ότι  θα πρέπει  πρωτίστως να εξασφαλιστεί από τα διατιθέμενα κονδύλια στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, μονίμου, 5ετών, εποχικών, εθελοντών, το σύνολο των προβλεπομένων μέσων ατομικού προστατατευτικού εξοπλισμού και κυρίως στολών υπηρεσίας –πυρκαγιάς.
Επίσης ότι  θα πρέπει να εξασφαλιστούν   ικανοί πόροι  προκειμένου να στηριχθεί η προβλεπόμενη από το Ν.4249/14   υλοποίηση  της εφαρμογής μέτρων Υγείας και Ασφάλειας.
Τέλος ενόψη της λειτουργίας της νέας δομής της Πυροσβεστικής Ακαδημάις, θα πρέπει να   εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των νέων αυτών δομών (ΕΣΠΟΠ - Εισαγωγή ιδιωτών από Πανελλήνιες).


Ο Πρόεδρος                                                              Ο Πρόεδρος

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας                                          'Ένωσης
Ενώσεων Υπαλλήλων                                                   Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος                                             Πυροσβεστικού Σώματος


Δημήτρης Σταθόπουλος                                                    Γιάννης Σταμούλης