Σελίδες

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Δ.Σ. ΕΑΠΣ Τάσου ΜΑνιάτη

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Δ.Σ. ΕΑΠΣ για τα προβλήματα του Π.Σ. στην ΕΡΤ -19-6-2015