Σελίδες

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Το εγχειρίδιο, είναι βασισμένο στη βιωματική επαγγελματική εμπειρία του γράφοντα, Πυράρχου Γιάννη Σταμούλη, ως Τμηματάρχης Δημοσίων Σχέσεων- Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ειδικά κατά την επικοινωνιακή διαχείριση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών του 2007. Στο e-book έγινε προσπάθεια προσέγγισης κυρίως της επικοινωνιακής διαχείρισης των Υπηρεσιακών επιχειρήσεων, ως η βασική αρχή των Δημοσίων Σχέσεων.Στις σελίδες του επιχειρείται μια προσέγγιση της διαχείρισης κρίσεων, στον εξειδικευμένο τομέα της επικοινωνίας