Σελίδες

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Για το κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ματαξύ ΤΕΙ ΑΜΘ και Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Αθήνα 08-09-2015

ΠΡΟΣ
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 
Αντιστράτηγο κ.Β.Παπαγεωργίου

Θέμα : Για το κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών μεταξύ ΤΕΙ ΑΜΘ και Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Κύριε Αρχηγέ

Όπως είχαμε την ευκαιρία να σας διατυπώσουμε και στην τελευταία συνάντησή μας, η ΕΑΠΣ χαιρέτησε ως σημαντική πρωτοβουλία την σύναψη συνεργασάις του ΤΕΙ ΑΜΘ και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την υλοποίηση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όπως σας είχαμε επισημάνει όμως, σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι δεν μπορεί η συμμετοχή των συναδέλφων που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, να γίνεται με δική τους οικονομική επιβάρυνση και μάλιστα στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς, με το ποσό των 3.300 ευρώ. 

θεωρούμε, ότι από τη στιγμή που το Πυροσβεστικό Σώμα, με την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας, απευθύνεται σε πυροσβεστικό προσωπικό, δεν μπορεί να ζητά από τους επιθυμούντες να χρηματοδοτήσουν την «πυροσβεστική μεταικπαίδευσή τους».

Για τα παραπάνω σας ζητήσαμε προ της έναρξης του μεταπτυχιακού να εξετασθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το Π.Σ. της συμμετοχής των συναδέλφων, ή έστω η κατά 50% έκπτωση αυτής.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει νόημα η σύμπραξη και η εμπλοκή της Υπηρεσίας, αφού επί πληρωμή υπάρχουν σαφώς πολλά αντίστοιχα ή παρεμφερή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Κύριε Αρχηγέ

Στο «συγγενικό χώρο» των Ενόπλων Δυνάμεων, η αντίστοιχη διαδικασία, εξελίσσεται με την κάλυψη των συνολικών δαπανών φοίτησης των μετεχόντων από  τα Επιτελεία, σε μια ενιαία αντιμετώπιση της δια βίου εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών τους.

Φρονούμε ότι η αντίστοιχη διαδικασία, με μελέτη, οργάνωση και μεθοδικότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί και από το Πυροσβεστικό Σώμα.