Σελίδες

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

Οι νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις που προωθούνται στο ¨εφαρμοστκό ¨νομοσχέδιο του ΥΠ.ΟΙΚ.

Αθήνα 12-10-2015

Συνάδελφοι

Έληξε σήμερα η δικτυακή διαβούλευση για το νομοσχέδιο  του Υπουργείου Οικονομικών  με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»,

Στο άρθρο 1 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που ξεκαθαρίζουν πλέον ότι οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις του 3ου Μνημονίου, δεν θίγουν το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό μας σύστημα.

Έτσι επαναδιατυπώνεται ότι το νομοθετικό κείμενο που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ενστόλων των Σ.Α. και των Ε.Δ. είναι αυτό που προβλέπεται από  το άρθρο 4 του ν.3865/2010 .