Σελίδες

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη στο KONTRA 24 Νοεμβρίου 2015