Σελίδες

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αθήνα 19-12-2015

Μετά  από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος από τις πρόσφατες εκλογές για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, συνήλθαν τα  νεοεκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της και εξέλεξαν το νέο Προεδρείο του, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.
Από την παραπάνω συνεδρίαση, προέκυψε η σύνθεση του νέου Προεδρείου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, η οποία  είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Σταμούλης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Σιμιτσής Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας:Μανιάτης Αναστάσιος

Ταμίας: Βιντζηλαίος Γεώργιος

Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ. :
Φίλιππος Παντελεάκος,εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού
Αρτοποιός Ιωάννης, υπεύθυνος κινητοποιήσεων  και συντονισμού των Περιφερειακών Επιτροπών και της Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων
Τσόγκας Νικόλαος, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος στην επιτροπή του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας 

Τέλος ως  εκπρόσωποι της ΕΑΠΣ  στην FEU (Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  ορίζονται οι Ιωάννης Σταμούλης και Αναστάσιος Παππάς.