Σελίδες

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Διαμαρτυρία της ΕΑΠΣ Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣΜε αφορμή την κοινοποίηση του υπ΄αριθ. 78256 Φ.102.2/23-12-2015 έγγραφο Α.Π.Σ. (η κοινοποίηση έγινε 26-01-2016)που αναφέρεται στην κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού για το έτος 2016, εκφράζουμε δυσαρέσκεια και αγανάκτηση για την άνιση κατανομή των θέσεων στο βαθμό του Επιπυραγού στην Περιφέρειά μας, σε σχέση με την αύξηση των θέσεων που παρατηρήθηκε σε άλλες Περιφέρειες. Με ποια κριτήρια έγινε άραγε η αύξηση των θέσεων αυτών;

Συγκεκριμένα για τις Υπηρεσίες ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων, ΒΙ.ΠΕ. & 5η ΕΜΑΚ οι θέσεις των Επιπυραγών είναι τρείς (3), ενώ αντίστοιχα ο αριθμός των Επιπυραγών με τόπο συμφερόντων τα Ιωάννινα είναι δεκατρείς(13). Αποτέλεσμα αυτής της κατανομής είναι οι υπηρετούντες Επιπυραγοί οι οποίοι μετατέθηκαν πέρσι κατά την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων να μην μπορούν να επιστρέψουν στον τόπο συμφερόντων τους. Επίσης και οι ήδη υπηρετούντες στα Ιωάννινα να βρίσκονται υπό τον φόβο της απειλής μιας ενδεχόμενης μετάθεσης με άγνωστο το πότε και αν θα επιστρέψουν.

Αντιστοίχως το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και στις Υπηρεσίες της Π.Υ Άρτας, Π.Υ. Φιλιππιάδας και Π.Υ. Πρέβεζας.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή και συγκυρία των συνεχόμενων μισθολογικών μειώσεων που υφίσταται το πυροσβεστικό προσωπικό μία τέτοια κατανομή ειδικά στην Περιφέρειά μας είναι άνιση, άδικη, ολέθρια και καταστροφική εκτινάσσοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό και προϋπολογισμό των συναδέλφων αξιωματικών .

Καλούμε έστω και αυτή την στιγμή τον Αρχηγό του Π.Σ. να αναθεωρήσει την ανωτέρω κατανομή τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των συναδέλφων.