Σελίδες

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Βεβαιώσεις Αποδοχών για τις Φορολογικές δηλώσεις έτους 2015Προς: 1)Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη
2) Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικόλαο Τόσκα
ΚΟΙΝ: 1)Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγο κ. Ι.Καρατζιά
2) Μέλη ΕΑΠΣκ.κ. Υπουργοί,


Στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγήθηκαν για το Πυροσβεστικό Προσωπικό προκειμένου να συνταχθούν οι φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2015, περιλαμβάνεται και ειδικός πίνακας που περιλαμβάνει τα ποσά των αναδρομικών ποσών 2012-2013-2014 για τα οποία δίνεται η οδηγία να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τα ανάλογα έτη.
Η διαδικασία αυτή από ότι διαπιστώσαμε ηλεκτρονικά δεν έχει τη δυνατότητα υποστήριξης, γεγονός που σημαίνει ότι οι χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη τη χώρα θα πρέπει να μεταβούν στις ΔΟΥ και να καταθέσουν χειρόγραφες τροποποιητικές δηλώσεις και για τα τρία χρόνια.
Επίσης, ανακύπτει και το ερώτημα, αν βεβαιωθεί και αντίστοιχο πρόστιμο κατά έτος τροποποίησης, μιας και ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών.

κ.κ. Υπουργοί,

Παρακαλούμε όπως, εξετάσετε τα παραπάνω ώστε να αποφευχθεί, αυτή η ακατανόητη γραφειοκρατική υστέρηση, αφού για τα συγκεκριμένα ποσά έχει γίνει παρακράτηση φόρου, αλλά και είναι εις γνώση της φορολογικής αρχής, ότι εισπράχθηκαν κατά το 2015.
Στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, η εύρεση λύσης είναι εύκολη αν υπάρχει βούληση.