Σελίδες

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Τί κάνεις Γιάννη; Κουκιά σπέρνω.


Η απάντηση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ για το βραχύβιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών


Συνάδελφοι

Όπως σας είναι γνωστό, η ΕΑΠΣ, με αφορμή την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Α.Π.Σ. για την πραγματοποίηση «βραχύχρονου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών», μετά από ερωτήματα συναδέλφων, απέστειλε στις 17/3/2016 έγγραφο στο Α.Π.Σ. με συγκεκριμένα ερωτήματα:
Θα επιλεγούν συνάδελφοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκτός Αττικής και αν ναι, βάση ποιας νομοθετικής ρύθμισης δεν θα αποζημιωθούν εκτός έδρας και οδοιπορικών για την μετακίνησή τους για «υπηρεσιακούς λόγους»;
Ποιες είναι οι εγκαταστάσεις του ΠΣ που αναφέρονται στο έγγραφο και είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να χρησιμοποιηθούν ως τόπος διαμονής των συναδέλφων Αξιωματικών;

Η αρμόδια Διεύθυνση με το από 23/3/2013 μας απέστειλε σχετικό έγγραφο, όπου στις 17 γραμμές του, καταφέρνει να γράφει πολλά χωρίς να λέει δυστυχώς τίποτα.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την απάντηση, πιστεύοντας, ότι θα διαφωτιστείτε περισσότερο από εμάς.