Σελίδες

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ


Αθήνα 9-5-2016

Συνάδελφοι

Ψηφίστηκε το νέο ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται να συνεχίσει την σταθερή μνημονιακή πολιτική που κυβερνά τα τελευταία χρόνια την πατρίδα μας.

Η νέα αυτή μνημονιακή επίθεση, μειώνει το αφορολόγητο το οποίο φέρνει επιπλέον φόρους και σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά ροκανίζει μεγάλο μέρος τους εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων με αποδοχές κάτω των 30.000 ευρώ, ενώ στις συντάξεις οι μειώσεις που προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα είναι μεγάλες και οδηγούν σε συντάξεις που για τους περισσότερους δεν θα ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, μεικτά στο σύνολο της επικουρικής και της κύριας, κάτι που σημαίνει ότι το μέλλον των συντάξεων σε καθαρά ποσά ποσά θα είναι πολύ κάτω από τα 1.000 ευρώ.

Οι συντάξεις που θα δοθούν μετά την ισχύ του νέου Ασφαλιστικού θα είναι μειωμένες, ενώ η ασφάλιση μετά τα 25 έτη και με αμοιβές πάνω από 1.300 ευρώ καθίσταται ασύμφορη. Στο Ασφαλιστικό προβλέπονται «φανερές και κρυφές» μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές.

Οι νέες συντάξεις μειώνονται μεσοσταθμικά σε ποσοστό 15 – 20%, λόγω μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσής τους. Για τα 15 έτη ασφάλισης ο σχετικός συντελεστής είναι 0,77, ενώ ανέρχεται στο 2, για 40 χρόνια προϋπηρεσίας. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις διασώζονται, προς το παρόν, από την εφαρμογή του μέτρου της προσωπικής διαφοράς.

Το όριο ασφάλειας για το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ορίζεται στα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300 μικτά), ενώ μένει  ανοιχτό το ενδεχόμενο το υπερβάλλον ποσό (που ξεπερνά τα 1.170 ευρώ) να μηδενιστεί σε περιπτώσεις συντάξεων με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης με αποτέλεσμα αυτή η κατηγορία των συντάξεων να υποστεί μείωση έως και 40%.

Επιπλέον σε περίπτωση αύξησης των ελλειμμάτων του επικουρικού ταμείου και μείωσης των εσόδων ενεργοποιείται αυτόματα μηχανισμός περικοπής των συντάξεων. Στις επικουρικές συντάξεις για τους ασφαλισμένους από 01/01/2014 και εφεξής αλλά και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/2013 που η αίτηση συνταξιοδότησης κατατέθηκε μετά την 01/01/2015 το ποσό θα αποτελείται από δύο τμήματα:
α) Από το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο μέχρι 31/12/2014 και θα υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο (μείωση περίπου 15% μεσοσταθμικά) και
β) Στο τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο από 01/01/2015 και εφεξής και θα υπολογίζεται με βάση τη «ρήτρα βιωσιμότητας».

Τα μερίσματα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), αποφασίστηκε να «αναπροσαρμοστούν» και μάλιστα αναδρομικά, με βάση τα ελλείμματα που προκαλούνται από την 1.1.2016 και μετά, με μια περικοπή που θα είναι  μεγαλύτερη από 32,5%.

Για το εφάπαξ που χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό από το ΤΠΔΥ, (το οποίο εντάσσεται  στο νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών), καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού που καθορίζεται  με βάση το άθροισμα δύο τμημάτων δηλ  την παροχή για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2013 που  αποτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών (μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία πριν από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη) επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης μέχρι την 31-12-2013 και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 βάσει της προαναφερθείσας νέας τεχνικής βάσης (NDC).

Επίσης το νέο αυτό ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δίνει τη δυνατότητα  στους πολύπαθους Κλάδους Προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ,  να σταματήσουν  το διετές πάγωμα της  καταβολής των εφάπαξ βοηθημάτων.
Για τον υπολογισμό των εφάπαξ καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού που καθορίζεται ως ακολούθως:
α)για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31-12-2014 θα υπολογίζεται βάσει των καταστατικών διατάξεων
β) για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση από 01-01-2015, θα υπολογίζεται με βάση το άθροισμα δύο τμημάτων, τις καταστατικές διατάξεις για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2014 και με βάση τη νέα τεχνική βάση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 και εντεύθεν. 


Ειδικότερα για το  πυροσβεστικό προσωπικό μέχρι το βαθμό του  Πυραγού Γ.Υ. που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας  που προβλέπονται από το Π.Δ. 370/1987 μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία έως δύο επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ έτος με ανώτατο όριο τα δύο έτη.

Γενικά για το προσωπικό των Σ.Α. και Ε.Δ.  διατηρούνται οι  προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος και τα όρια ηλικίας καταβολής σύνταξης όπως αυτά ίσχυαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3865/2010, παρότι εντάσσεται  στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ο ένστολος συνδικαλισμός σε αυτή τη νέα επέλαση έδωσε τον αγώνα του με πολύπλευρες παρεμβάσεις για να διασώσει ότι ήταν δυνατόν.

Τελευταία στιγμή καθορίστηκε ότι από την 1η Ιουλίου θα ισχύσουν οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, κατέθεσε τροποποιητική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία παραχωρείται μεταβατική περίοδος δύο μηνών για την ασφαλιστική μας ένταξη στον νέο ασφαλιστικό φορέα, καθώς, όπως είπε ο υπουργός, «μέχρι τότε θα έχει καταρτιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο».


Αυτό σημαίνει ότι έρχεται ταχύτατα η μνημονιακή πρόβλεψη για τον ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ το οποίο στην μνημονιακή μετάφραση είναι γνωστή η σημασία του.
Τελευταία στιγμή επίσης  καθορίστηκε  ότι η  σύνταξη στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής θα δίδεται με τους ίδιους όρους με τη σύνταξη λόγω ανικανότητας.


Συνάδελφοι

Το νέο αυτό ασφαλιστικό, ισοπεδώνει τα συνταξιοδοτικά μας κεκτημένα. Η  αναστολή της εφαρμογής του για λίγες μέρες  για τους ενστόλους, σε άμεσο μάλιστα συνδυασμό με τον ερχομό νέου μισθολογίου, μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει. 

Σε μέτωπο πάλης με τους συναδέλφους των σωματείων ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ. συνεχίζουμε τις δράσεις μας μας  - παρεμβάσεις μας για να διασφαλίσουμε τον χρόνο υπηρεσίας μας αλλά και τον απομαχικό μας βίο.

                                                                 Τίποτα δεν χαρίζεται

Κι όπως έλεγε ο Στρατηγός του Αγώνα:
« Δε θα μπούμεν εύκολα στου αυγού το τσόφλι, γιατί δεν είμαστε κλωσόπουλα σ’ αυτό να ξαναμπούμε πίσω μα εγίναμε πουλιά, και τώρα πια στο τσόφλι μέσα δε χωρούμε»! 


                                                              Ο αγώνας Συνεχίζεται