Σελίδες

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ VOLTERRA ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ

Συνάδελφοι

Μετά από συνεννόηση των συναδέλφων  της Π.Ε. ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας, εξασφαλίστηκε για τα μέλη της ΕΑΠΣ ειδικό τιμολόγιο για τη σύνδεση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας VOLTERRA.

Συγκεκριμένα η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει στα μέλη της ΕΑΠΣ τη δυνατότητα να αλλάξουν εύκολα και γρήγορα πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο και την πιό χαμηλή χρέωση της αγοράς στις οικίες τους.
Η σύνδεση δίνει τα εξής πλεονεκτήματα:
  1. η δυνατότητα σημαντικής  έκπτωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και 20%.
  2. σταθερή χρέωση ανά kWh χωρίς κλιμακωτή  χρέωση και πάγια.
  3. έκπτωση στην εγγύηση, στο 50% του υπάρχοντος ποσού, αλλά και τη δυνατότητα επιστροφής ολόκληρου του ποσού εγγύησης, εφόσον επιλεγεί η πάγια εντολή ως τρόπου πληρωμής.
Η διαδικασία αλλαγής είναι εύκολη και γρήγορη, γίνεται σε 7-8 ημέρες και χρειάζονται:
  • αίτηση προμήθειας και τιμοκαταλόγου υπογεγραμμένα
  • φωτοτυπία ταυτότητας υπογράφοντος
  • τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό κατανάλωσης
  • φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.
Η συμμετοχή στην ειδική οικονομική προσφορά γίνεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας.

Για πληροφορίες επικοινωνία στο τηλ. 2392065752 στο email chzaxopoulos@volterra.gr και στην ιστοσελίδα www.volterra.gr