Σελίδες

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣΑθήνα 9 Ιουνίου 2016


Συνάδελφοι

Μετά την  χθεσινή παρέμβασή της ΕΑΠΣ προς τον κ.Αρχηγό του Π.Σ. για τα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με το ωράριο εργασίας των συμβασιούχων Πυροσβεστών και την παράκλησή μας για προσωπική του παρέμβαση για την κεντρική και ορθά νομική επίλυση του προβλήματος, εκδόθηκε σήμερα από το Α.Π.Σ. λεπτομερή διευκρινιστική διαταγή που το  ρυθμίζει.

Συγκεκριμένα  με το υπ.αριθ.37614 Φ105.6/9-6-2016 έγγραφο του Α.Π.Σ. διευκρινίζεται, ότι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες που  δεν καλύπτονται από την Ομοσπονδία που υπέγραψε την Σ.Σ.Ε. με το Π.Σ., είτε επειδή ανήκουν  σε άλλα σωματεία ή σε κανένα, έχουν την διακριτική ευχέρεια, οι μεν πρώτοι  μέσω των σωματείων τους, οι δε δεύτεροι ατομικά, να προσωρήσουν στην εν λόγω Σ.Σ.Ε. με ιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.1876/1990. 
Τα σχετικά έντυπα  επισυνάπτονται στη σχετική διαταγή του Α.Π.Σ.