Σελίδες

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

«Εκτός έδρας αποζημιώσεις πυροσβεστικού προσωπικού».

15  Ιουλίου  2016

                  
 Συνάδελφοι


ΘΕΜΑ: «Εκτός έδρας αποζημιώσεις πυροσβεστικού προσωπικού».

   Κατόπιν του από 12 Ιουλίου 2016 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε την συγκεκριμένη διαβεβαίωση από τον κ. Αρχηγό, ότι κανένας υπάλληλος δεν θα στερηθεί νομίμων δικαιωμάτων του, που σχετίζονται με δεδουλευμένες εκτός έδρας υπηρεσίες.
  Επίσης απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας που ξεκίνησε από τον 11/2015 και  σχετίζεται με την έκδοση Π.Δ. σχετικά με την «Αναμόρφωση των ειδικών διατάξεων των Οδοιπορικών Εξόδων προσωπικού των Ε.Δ. και των Στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας»  και μεταξύ άλλων τα ποσά θα κυμαίνονται από 20 έως 80 ευρώ αναλόγως το είδος της εκτέλεσης υπηρεσίας.
   Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση και θα σας ενημερώσουμε για ότι νεότερο.
  


                       
    Για την ΠΟΕΥΠΣ                                           Για την ΕΑΠΣ

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Δημήτρης  Σταθόπουλος                              Γιάννης  Σταμούλης