Σελίδες

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Διοικητή της ΠΕΠΥΔ ΑΤΤΙΚΗΣ


14-6-2016

Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον Διοικητή της ΠΕΠΥΔ Αττικής Υποστράτηγο κ. Γιόβα. Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα εργασιακής καθημερινότητας των συναδέλφων στην Αττική, υπό το βάρος τόσο των γενικότερων προβλημάτων και ελλείψεων του Π.Σ. όσο και των αυξημένων επιχειρησιακών  αναγκών λόγω αντιπυρικής περιόδου.