Σελίδες

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Επιτροπές εργασίας Α.Π.Σ.11-10-2016 

Προς 1.Περιφερειακές Επιτροπές ΕΑΠΣ
         2.Μέλη ΕΑΠΣ


Συνάδελφοι


Το Α.Π.Σ. με σχετικές αποφάσεις του της 7-10-2016, συγκρότησε δύο επιτροπές εργασίας, μία για «την αναθεώρηση του βαθμολογίου των κατωτέρων οργάνων του Π.Σ.» και μία για την «αναθεώρηση του Π.Δ. 305/1992.»
Και στις δύο παραπάνω επιτροπές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ένωσής μας.
Επειδή ο ορισθείς χρόνος εργασίας των δύο επιτροπών είναι βραχύς, τα μέλη της ΕΑΠΣ και των Περ.Επιτροπών της ΕΑΠΣ που επιθυμούν να αποστείλουν απόψεις για τα προς επεξεργασία θέματα να τις αποστείλουν μέχρι 16-10-2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eapsgr@gmail.com.