Σελίδες

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών των Η.Π.Α.
Σήμερα 3 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Προέδρων ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλη, ΠΟΕΥΠΣ Δ.Σταθόπουλου και ΠΕΕΠΣ Μ,Τσιουγκρή, με τον Kevin D. Quinn, Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Εθελοντών των Η.Π.Α. 

Το  Συμβούλιο αποτελείται από 49 μέλη (έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτειακή ένωση πυροσβεστών) και εκπροσωπεί το 71% του πυροσβεστικού και διασωστικού προσωπικού που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ που ισοδυναμεί σε 812.000 εθελοντές. 

Με τον κ. Kevin. συζητήθηκε κυρίως το ζήτημα του πυροσβεστικού εθελοντισμού και της πυροσβεστικής εκπαίδευσης.  Ανταλλάγησαν απόψεις και συμφωνήθηκε να προωθηθούν δράσεις συνεργασίας και με τις δύο άλλες εθνικές ομοσπονδίες των ΗΠΑ , των Αξιωματικών και των Πυροσβεστών.