Σελίδες

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

« Καταβολή αποζημιώσεων πέραν του πενθημέρου »

Αθήνα 12-12-2016
Συνάδελφοι

Μετά από ερωτήσεις πολλών συναδέλφων επικοινωνήσαμε με τις οικονομικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ. και μας δόθηκε η ρητή διαβεβαίωση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομαλή καταβολή των αποζημιώσεων για την πέραν του πενθημέρου εργασία.